Haridusreform kulgeb Jõgevamaal rahulikult

Jõgevamaal ei suleta tänavu ühtegi gümnaasiumi, muudatusi tuleb mõnes alg- ja põhikoolis. Möödunud nädalast Jõgeva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja kohusetäitjana töötav Andi Einaste, kes oli 1. aprillini Rakke Gümnaasiumi direktor, osales neljapäeval kolme maakonna esindajate kohtumisel haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsleri Kalle Küttisega.

“Olen uuel ametipostil saanud olla vaid nädala ja püüan veel paljude valdkonda puudutavate materjalidega end kurssi viia,” rääkis Einaste.

Jõgevamaa koolivõrgus seisavad uuest õppeaastast ees järgmised muudatused. Siimusti Lasteaed-algkool  korraldatakse 4-klassilisest ümber 6-klassiliseks; Saduküla põhikoolist saab 4-klaasilise kooliosaga lasteaed-algkool. Laiuse lasteaed liidetakse põhikooliga ja õppeasutuse nimeks saab Laiuse põhikool, Tiheda lasteaed-algkoolist saab  lasteaed.

“Maavalitsus ei ole koolipidaja, seega ei ole ka maavalitsus ühegi munitsipaalkooli sulgeja ega avaja. Need otsused on kõik kohalike omavalitsuste pädevuses. Maavanem annab vaid nõusoleku ümberkorraldusteks koolitusloa taotlemisel,” selgitas Einaste.

Jõgeva linnavalitsuse haridustöö peaspetsialist Helle Kajaste kinnitas, et tänavu sügisel avavad mõlemad Jõgeva koolid nii 1. kui ka 10. klassid.

“Mis saab järgmisel sügisel, see vajab veel arutamist ja täna sellele küsimusele vastata ei saa,” ütles Kajaste.

Haridus- ja teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis selgitas  muudatusi hariduselus Jõgeva, Järva ja Viljandi maavalitsuse spetsialistidele.

iii

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus