Haldusreformijärgsed ühinemistoetused on lõplikult välja makstud

Rahandusministeerium eraldas möödunud neljapäeval viimase osa vabatahtlikult ühinenud omavalitsuste ühinemistoetusest. Selle eesmärk oli premeerida neid omavalitsusi, mis viisid haldusreformi läbi ise. Toetusi maksti kokku 64,5 miljoni euro eest.


„Oleme tänaseks omavalitsustele välja maksnud kõik haldusreformiga seotud ühinemistoetused,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi. „Lisaks on mul hea meel, et suur osa toetuse kogusummast ehk ligi 50 miljonit eurot läheb erinevateks investeeringuteks. See aitab omavalitsustel enda elanike jaoks palju head ära teha.“

Ühinemistoetusi maksti kokku 47 ühinenud omavalitsusele. Kogusummast ehk 64,5 miljonist eurost maksti 2017. aastal välja 14,4 miljonit ja 2018. aastal 28,7 miljonit eurot. Viimane osa ehk 21,4 miljonit eurot maksti välja neljapäeval. See sisaldas ka preemiaid 14 omavalitsusele, mille elanike arv ületas pärast ühinemist 11 000 elaniku piiri. Täiendava preemia suurus oli 500 000 eurot omavalitsuse kohta.

Ühinemistoetustest 49,9 miljonit eurot moodustavad investeeringud, 8,6 miljonit eurot koondamishüvitised ning kuus miljonit eurot muud kulud.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus