FIEde ettevõtlusaktiivsus võetakse luubi alla

Jõgeva maksu- ja tollibüroo juhtivspetsialisti Heli Müürsepa sõnul oleks nn passiivsetel FIEdel soovitav esitada avaldus registrist väljaarvamiseks. Kui nad omal algatusel seda ei tee, asub lähtuvalt seaduses kehtestatud korrast seda protseduuri läbi viima maksuhaldur.

Tänavu 1. juulist muudeti Maksukorralduse seaduse paragrahvi 20, mis uuel kujul sai sõnastuseks ?Füüsilisest isikust ettevõtja registreerimine ja registrist kustutamine?. Sama paragrahvi lõikes 4 on märgitud, et maksuhaldur kustutab registrist füüsilisest isikust ettevõtja, kes ei tegele ettevõtlusega.

?Maksuhaldur saadab talle registrist kustutamise kavatsuse kohta kirjaliku teate ning annab ka tähtaja ettevõtlusega tegelemise tõendamiseks,? rääkis Jõgeva maksu- ja tollibüroo juhtivspetsialist Heli Müürsepp.

2006. aasta tuludeklaratsioon oli kohustus esitada 2903 Jõgevamaa füüsilisest isikust ettevõtjal. Üle 500 nendest kinnitas deklaratsiooni E-vormil, et pole möödunud aastal ettevõtlustulu saanud.

?Oleme juba alustanud selliste füüsilisest isikust ettevõtjatega ühenduse võtmist ning küsinud, kas ja kuivõrd nad tegelevad ettevõtlusega,? ütles Heli Müürsepp. ?Kui nad sellist tegevust tõesti praktiliselt ei viljele, soovitame neil esitada avalduse registrist väljaarvamiseks.?

Paljud nulltulude ja nullkuludega deklaratsiooni esitanud FIEd on Heli Müürsepa sõnul siiski huvitatud Maksu- ja Tolliameti registrisse jäämisest.

“Kui inimene suudab tõendada, et ta käesoleval aastal ettevõtlusega tegeleb, ei kiirusta me teda registrist kustutama,” ütles Heli Müürsepp.

Jõgeva maksu- ja tollibüroo juhtivspetsialist juhtis tähelepanu ka sellele, et füüsilisest isikust ettevõtjal, kelle tegevus on tulenevalt tegevusala iseloomust hooajaline, on õigus märkida registreerimise avalduses ettevõtlusega tegelemise alguse ja lõpu kuupäev. Samuti võib alguse ja lõpu kuupäeva märkida sel juhul, kui ettevõtlusega tegeldakse ajutiselt.

“Lähtudes maksukorralduse seadusest, loetakse mainitud juhtudel isik maksustamise seisukohast füüsilisest isikust ettevõtjaks üksnes avalduses märgitud ajavahemikus,” lausus Müürsepp.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus