Euroopalikud väärtused

Olen teatud murega jälginud uudiseid Margus Kolga kohtukäigust sõjaväeluure nuhkimise asjus. Nagu lugeda võib, nuhkis sõjaväeluure Kolga järele, ilma et tal selleks oleks õigust olnud.

See on tunnistatud kuritegelikuks, aga kedagi selle eest karistada ei taheta. Selline olukord ei lähe kohe kindlasti kokku euroopalike väärtustega.

Euroopalikud väärtused kajastuvad Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartas, mis on osa Lissaboni lepingust, mille Riigikogu järgmisel nädalal ilmselt ratifitseerib. Harta seitsmes artikkel teatab, et “Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust”. Sama põhimõte, ainult veel jõulisemas vormis, leiab kajastamist ka Eesti põhiseaduse artiklis 26.

Nende põhimõtete juurde kuulub veel teinegi: lepingut tuleb täita. Eestlasena ja eurooplasena loodan siiralt, et Eestis ikkagi kehtivad euroopalikud arusaamad isikupuutumatusest ja et need, kes on andnud käsu neid põhimõtteid eirata, ka karistada saavad.

Euroopalikkus ei kajastu lõppkokkuvõttes ju sõnades, vaid tegudes.

TOIVO KLAAR,

Euroopa Komisjoni Eesti esindus

blog comments powered by Disqus