Ettevõtlust tuleb toetama hakata

Eelarvesse tehtavatest kärbetest ei piisa, vaja on astuda järgmised sammud – asuda toetama ettevõtlust ning jätkama struktuurseid reforme. Ettevõtlust toetava paketi esitab minister Juhan Parts esmaspäeval valitsusele, IRL peab vajalikuks selle viivitamatut vastuvõtmist.


Aasta alguses seisis Eesti ees väga selge küsimus, kas me jätkame senise eelarvepoliitikaga või püüame oma eelarvet tegelikkusega kooskõlla viies ise asju otsustada. 
Senisel kursil jätkates oleks riik oma reservid aasta lõpuks ära põletatud, kui see hetk oleks kätte jõudnud, siis laenu oleksime saanud ainult rahvusvaheliselt valuutafondilt.  Mujal raha ei liigu, või kui liigub, siis liigub mitteaktsepteeritavatel tingimustel.
Kaheksa miljardi krooni suurune kärbe on koos, kuid selle teostamise viisis pole senini selgust. Esmaspäevaks peab rahandusministeerium esitama ettepanekud, kuidas need õiguslikult tagada.
Mis puutub läbirääkimiste tulemustesse, siis mitmel alal pole IRL tulemusega rahul. Meile ei meeldi viis, kuidas teostatakse kärbet kohalike omavalitsuste eelarvest, meile ei meeldi kärped investeeringutesse, eriti vastumeelt on aga hariduses teostatavad kärped.
IRL suutis ära hoida õpetajate palga ligi 18-lise vähenemise, oleme rahul ka sellega, et ei kärbitud laste- ja peretoetusi. Kuigi vahepeal oli laual ka ettepanek tõmmata maha kogu põllumajandustoetus, suutis IRL lõpuks kärpe minimaalseni viia.
Sama kehtib ka kaitsekulutuste kohta, mille massiivne vähendamine oleks võinud viia Eesti julgeolekupoliitilise olukorra halvenemiseni.
Kärpimine pole eesmärk omaette ja need ei tohi ohustada olulisi alasid – riigi julgeolekut, infrastruktuuri arendamist ning ettevõtlust.
Riigid, kes suudavad sellest kriisist positiivselt väljuda, saavutavad konkurentsieelise.

MART LAAR, Isamaa ja Res Publica Liidu esimees

blog comments powered by Disqus