Et suvi ei läheks luhta

Alkoholismi ja narkomaania ennetamise projektis ?Et suvi ei läheks luhta?(projekti juht Viivian Peedo) kavandatud suvelaagris osalevad paarkümmend kümne kuni 16-aastast noort, kellest pooled on sotsiaalselt ja majanduslikult vähekindlustatud peredest.

Jõgeva maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna peaspetsialist Eha Anslani sõnul on laagri eesmärgiks anda lastele võimalikult palju elutervet ja inimsõbralikke elamusi ja oskusi tulla rasketest olukordadest välja.

Laagrilistele tulevad külla narko- ja jälituskoerad, uimastiennetusloenguga esineb noorsoopolitseinik Marge Kimmel. Laagrinädalasse mahuvad ellujäämiskursus, õppused maastikul orienteerumisest ja esmaabist, relvadega tutvumine, täpsuslaskmine õhupüssist, lõkkeõhtud ja palju muudki huvitavat.

ARDI KIVIMETS

blog comments powered by Disqus