Esmakordselt tunnustatakse Eesti vabatahtlikke

Ürituse patrooniks on Vabariigi President Arnold Rüütel ning eesmärgiks tuua esile ja avaldada austust nendele inimestele, kes on vabatahtlikult panustanud Eesti ühiskonna arengusse. Eesti vabatahtlike tunnustamisüritusele saavad oma kandidaate esitada nii eraisikud, ühendused, riigi ja kohalike omavalitsuste asutused kui ka ettevõtted. Kandidaate saab esitada kuni 21. oktoobrini . Kandidaate saab esitada spetsiaalsel taotlusvormil, mis asub aadressil www.bapp.ee/kodanikuharidusnii e-maili kui postiga. Samuti võib kandidaadi esitada ilma taotlusvormi ametliku blanketita. Avaldusel peavad olema kirjas järgmised andmed: esitatud kandidaadi nimi, vanus, aadress, telefon, lühike kirjeldus tema vabatahtliku tegevuse kohta, kandidaadi esitaja nimi ja kontaktandmed. Ürituse raames tunnustatakse inimesi, kes on aidanud teisi või teinud midagi ühiskonna heaks. Oluline on, et kandidaat on teinud seda oma vabast tahtest ja tasuta, väljaspool oma lähemat sõprade ja sugulaste ringi, nii et tema panus läheb Eesti ühiskonna ja ühiskonnaliikmete hüvanguks, mitte isikliku majandusliku kasu teenimiseks. ?Tunnustamise kõige olulisemaks ideeks on see, et vabatahtlikuna töötavaid inimesi ei ole Eesti ühiskond seni piisavalt esile tõstnud. Meie eesmärgiks on avaldada neile vabatahtlikele austust kõige kõrgemal riiklikul tasandil ja üle-Eesti, et inimesed näeksid ja kogeksid, et töö, mida nad teevad on lisaks sellele, et inimene ise sellest rahulolu saab, veel ka ühiskonnale ääretult kasulik, ? lausus Eesti vabatahtlike tunnustamisürituse initsiatiivgrupi liige ja Avatud Eesti Fondi Balti-Ameerika Partnerlusprogrammi koordinaator Annika Remmel ning lisas, et vabatahtlike tunnustamine on osa tänavuse Euroopa kodanikuhariduse aasta programmist ning on tulevikus kavas muuta iga-aastaseks traditsiooniks. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus