Eriarstiabi kättesaadavusest Jõgevamaal

Inimene peaks kõigepealt pöörduma oma tervisemurega perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini nõustada ja vajadusel ka õige eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida endale sobiv eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik millises raviasutuses üle Eesti. Tähtis on see, et raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.


Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul peab arstiabi olema kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav üle kogu Eesti, seda ka Jõgeva maakonnas. „Selleks, et inimestele oleks ravi igal juhul tagatud, sõlmib haigekassa lisaks haiglatele lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. Need erakliinikud täiendavad haiglate pakutavaid teenuseid, lühendavad ravijärjekordi ja annavad inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimaluse,“ kinnitas Parv.

Jõgeva maakonnas on haigekassal novembri seisuga kuus erinevat eriarstiabi partnerit, kes ravikindlustatud inimestele haigekassa toel teenuseid osutavad. Jõgevamaal on peamised teenuseosutajad Jõgeva Haigla SA ja Põltsamaa Tervis SA.

Arstiabi õigel ajal ja õiges kohas

Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi tagamiseks võtab haigekassa arvesse igas piirkonnas elavate inimeste arvu, nende ravivajadust, aga ka kvaliteetse ravikorralduse võimekust selles maakonnas.

„Igas maakonnas peab elanikele olema tagatud kodulähedane arstiabi kõige sagedasemate haiguste raviks,“ ütles Parv. Siia kuuluvad kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja psühhiaatriliste haiguste ravi, samuti üldkirurgilised protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.

„Teatud erialad, kus ravivajadus ei ole nii suur, aga patsient vajab spetsiifilisemat eriarsti, põhjalikumaid uuringuid ja keerukamat ning kallist tehnoloogiat, peavad kvaliteetse arstiabi tagamiseks olema kättesaadavad vähemalt neljas suuremas maakonnas – Harju, Tartu, Ida-Viru, Pärnu,“ selgitas Parv. Siia kuuluvad näiteks uroloogia, seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia, närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused, infektsioonhaigused, lastehaigusedja hormonaalsete häirete ravi.

Kõige keerukamat ravi nagu näiteks vähiravi (kiiritusravi) ja teatud kirurgilisi protseduure tehakse Parve sõnul kahes suuremas haiglas. Nii vähiraviks vajalikud onkoloogiakeskused kui ka näiteks neurokirurgid tegutsevad kahes Eesti suurhaiglas – Tartu Ülikooli Kliinikumis ja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Haigekassa tasub lepingupartneri juures 

Tasuks meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud inimese eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on leping haigekassaga. Parv selgitas, et haigekassal on mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud patsiendid on oma ravi eest ootamatult pidanud ise maksma, kuna nad ei ole pöördunud haigekassa partneri poole. „Enne kui eriarsti juurde lähed, küsi alati üle, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja kas arstiabi saab ikka haigekassa kulul,“ soovitas Parv.

Jõgeva maakonnas osutab valdava osa eriarstiabi tervishoiuteenustest Jõgeva Haigla kui maakonnas paiknev kohalik haigla. Seal saavad ravikindlustatud inimesed tasuta arstiabi kõrva-nina-kurguhaiguste, naha- ja suguhaiguste, naistehaiguste, sisehaiguste, psühhiaatria, üldkirurgia ja taastusravi erialal.

Jõgeva maakonnas pakuvad eriarstiabi lisaks kohalikule haiglale veel viis haigekassa lepingupartneritnaha- ja suguhaiguste, üldkirurgia, günekoloogia, silmahaiguste, kõrva-nina-kurguhaiguste ja psühhiaatria erialal.

Psühhiaatria erialal on Jõgeva maakonda vaja veel ühte teenuseosutajat ja selleks kuulutas haigekassa novembris välja täiendava hanke. Kolmas teenuseosutaja psühhiaatrias selgub uueks aastaks.

Pane tähele!

Eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja (v.a naistehaiguste, silmahaiguste, psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguste ning trauma korral). Pöördudes raviasutusse, millel on haigekassaga leping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta ainult visiiditasu. Selle suurus on kuni viis eurot.

Lisainformatsiooni haigekassa eriarstiabi partnerite, visiiditasude ja muude ravikindlustust puudutavate küsimuste kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või helistades infotelefonile 669 6630.

 

Eesti Haigekassa eriarstiabi partnerid Jõgeva maakonnas

Raviasutus

Raviasutuse aadress ja kontakt

Eriala (ambulatoorsed vastuvõtud)

Jõgeva Haigla SA

Piiri 2, Jõgeva 48307

Registratuur: 776 6220

Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)

Günekoloogia (naistehaigused)

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)

Psühhiaatria

Sisehaigused

Taastusravi

Üldkirurgia

Põltsamaa Tervis SA

 

Lossi 49, Põltsamaa 48104

Registratuur: 775 1248, 555 22151

Günekoloogia (naistehaigused)

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)

Psühhiaatria

Üldkirurgia

Piiri Eriarstiabi OÜ

Piiri 4, Jõgeva 48307

Telefon: 776 6243

 

Lossi 47, Põltsamaa 48104

Telefon: 775 1453

Oftalmoloogia (silmahaigused)

Üldkirurgia

Anna Skalkina FIE

Piiri 4, Jõgeva 48307      

Telefon: 776 0301

Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)

Jaanson & Lääne OÜ

Piiri 4, Jõgeva 48307

Telefon: 733 3446, 517 7222

Psühhiaatria

Veronika Hermet OÜ

Piiri 4, Jõgeva 48307      

Telefon: 510 627

Psühhiaatria

     
     

 

 

 

blog comments powered by Disqus