Eraküte korraldab kaugkütte teemal avaliku arutelu

Teatavasti kirjutas energeetikaekspert Tõnu Rohumäe linnavalitsuse tellimusel uurimuse soojamajanduse arengusuundadest. Ta ei pea massilist üleminekut kaugküttelt lokaalküttele reaalseks ning kaugküttesüsteemi kontrollimatu lõhkumine hetkekonjunktuuri ajel tuleks lõpetada.

Linnapea Viktor Svjatõ?ev ei poolda suurte kaugküttetarbijate üleminekut lokaalküttele. Samas soovib aga Jõgeva haigla, mille nõukogu esimees linnapea on, minna järgmisest aastast üle lokaalsele gaasiküttele. Haigla juhataja Meelis Pauklini sõnul on kooskõlastatud projekt olemas. Linnavalitsuselt taotletakse ehitusluba.

Jõgeva haiglakompleksi lahkumine kaugküttesüsteemist tähendaks, et ühel tarbijal tuleks aastas sooja eest maksta senisest 112 krooni rohkem. 80 korteriga elamu lahkumisel kaugküttesüsteemist tuleb ühel tarbijal aastas rohkem maksta 22,50 krooni.

Tõnu Rohumäe peab hädavajalikuks kõigi osapoolte vahelist konstruktiivset dialoogi, seda eelkõige linnavalitsuse ja kütteoperaatori vahel. Senistel linnavalitsuse ja Erakütte vahel peetud mitmetel ühistel nõupidamistel pole kahjuks kõiki osapooli rahuldava kompromissini jõutud.

Tõnu Rohumäe toob edasise osas neli arenguvarianti. Need on isevoolu teel toimuva arengu jätkumine, soojavarustussüsteemi plaanipärane ümberkujundamine, kaugküttepiirkonna kehtestamine või lepingu uuendamine Jõgeva linna ja aktsiaseltsi Eraküte kui kaugkütteoperaatori vahel.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus