Eraküte alustas Jõgeval soojamõõturite väljavahetamist

Kahekümne ühe kõlbmatuks tunnistatud soojamõõturi väljavahetamisega ja ka hilisema taatlemisega seotud kulud jätab soojatootja enda kanda. Samuti kannab ettevõte uued mõõturid oma bilanssi.

“Nende tarbijatega, kellele me uued mõõturid paigaldasime ja ka paigaldame, sõlmime nende hoiulepingu,” rääkis AS Eraküte Jõgeva osakonna juhataja Endel Varik.

Mõõturite tööiga hakkab lõppema

Jõgeva linnas on kokku 90 soojamõõturit, enamus neist on Endel Variku andmetel paigaldatud ligi 10 aastat tagasi ja nende tööiga hakkab lõppema.

“Meie soov mitte koormata oma kliente liigsete kulutustega soojamõõtjate väljavahetamisel tõi kaasa ka otsuse, et kõik uued mõõturid peaksid kuuluma soojusenergia tootjale,” lisas Varik.

Kütteseadus ei määratle otseselt, kellele peab soojamõõtja kuuluma. See määratakse soojatootja ja tarbija vahelise kokkuleppega.

ASi Eraküte Jõgeva osakonna ja tarbijate vahel sõlmitud ning seni kehtivate soojusenergia ostu-müügi lepingute järgi kuuluvad praegu veel kõik Jõgeva linna kaugküttepiirkonnas kasutatavad soojamõõtjad eranditult tarbijatele.

Ettevõte ei suuda korraga kõiki mõõtureid välja vahetada, sest see on väga kallis.

?Üks soojusenergia mõõtja maksab keskmiselt 6 000 – 9 000 krooni, lisanduvad paigaldamiskulud. Seetõttu toimub vanade mõõturite asendamine uutega järk-järgult ja 3-4 aasta jooksul.

Esmajärjekorras vahetatakse aga välja need soojamõõtjad, mis on taatlemisel kõlbmatuks tunnistatud. Soojamõõturite omanikud, kelle mõõtureid me praegu uuendada ei suutnud, peavad esialgu veel ise vastavalt kehtivale mõõteseadusele tegelema nende õigeaegse ehk iga kahe aasta järel vajaliku taatlemisega.

Need tarbijad, kes omaalgatuslikult ja vajaduseta ning meiega konsulteerimata vahetavad soojamõõtja välja, tasuvad tehtud kulutused ise. Sama kehtib nende soojusmõõtjate kohta, mida väljavahetamise eesmärgil tahtlikult rikutakse,” rääkis Erakütte Jõgeva osakonna juhataja.

Uus hind tuleva aasta 1. veebruarist

Uus, senisest madalam ja järgmise aasta 1. veebruarist kehtima hakkav soojusenergia müügihind, mis on421,18 krooni ühe megavatt-tunni eest senise 425 krooni asemel, on kooskõlastatud energiaturu inspektsiooniga ning kinnitatud Erakütte juhatuse poolt. Ettevõtte juhtide kinnitusel ei muudeta seda hinda enne 2006. aastat.

Energiaturu inspektsioonile (ETI) esitatud taotluses soovis Eraküte säilitada senikehtiva müügihinna 425 krooni. Meedias avaldatud uudise järgi kehtestati planeeritust madalam müügihind seetõttu, et soojatootja oli oma hinnataotluses arvestanud elektrihinna tõusuga, mida tegelikult ei toimunud. Samuti olid ETI-l ja Eraküttel erinevad seisukohad kulumi arvestamise osas.

Soojusenergia piirhinna kooskõlastamise ETI-s tingis aga asjaolu, et 2003. aasta oktoobrist alates ületab kontserni aastane soojusenergia müük 50 000 MWH.

Teatavasti müüs Jõgeva linn 2001. aasta detsembris linnale kuulunud ASi Jõgeva Soojus aktsiad ASile Eraküte. Vastavalt sõlmitud ja ostu-müügi lepinguga kehtestatud hinnavalemile arvutati siis ühe megavatt-tunni müügihinnaks 425 krooni ja see kehtib tuleva aasta 1. veebruarini. “Lepinguga kehtestatud hinnavalemi järgi oleks Eraküte võinud tollal kehtestada tunduvalt kõrgema hinna ehk 476 krooni megavatt-tund. Eraküte arvestas aga Jõgeva linna elanike madalat maksujõudu,? teatas Endel Varik.

“Jõgeva linnavalitsusel on hea meel, et soojaettevõtte suhtumine tarbijatesse on muutunud positiivsemaks. Hea näide soojatootja ja tarbijate vahelisest koostööst on ka äsjalõppenud soojamõõtjate vahetamine,” lausus Jõgeva abilinnapea Aare Olgo.

RAIVO SIHVER

blog comments powered by Disqus