Enne Vooremaad tehti Punalippu

29. märts 1983

Paide Teede Remondi ja Ehituse Valitsuse juures tegutseb Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi Õppekombinaadi

Filiaal, kus õpetatakse Eesti teedemajandite jaoks teehöövlijuhte.

Kursustele võetakse vähemalt 18-aastasi noori, kellel on arstliku komisjoni luba töötada liikurmasinatel, traktoristi või autojuhi ettevalmistus ning kes on lõpetanud vähemalt 8-klassilise üldhariduskooli. /…/ Teehöövlijuhi töötasu sõltub suurel määral juhi oskustest ja võimetest. Piirid on üsna laiad: 150-400 rubla kuus.

HEINO ILVES, Jõgeva TREV-i juhataja, “Õppige teehöövlijuhiks” 

31. märts

Möödunud laupäevaks oli välja kuulutatud tellimuste vastuvõtmine teatmeteosele ENEKE.

Jõgeva raamatukaupluse juhataja Mari Pungas ütles, et ühiskondlikelt raamatulevitajatelt, raamatuühingu liikmetelt ja

elavas järjekorras olnuilt võeti vastu ja vormistati ühtekokku 978 tellimust. Põltsamaal oli see arv 606, Mustvees 222.

Ent kõikjal jäi eraldatud limiidist väheks, paljud jäid seetõttu ENEKEsest ilma.

 EDUARD VAARIK, „1906 ENEKEse tellimust” 

2. aprill

Möödunud nädala algul toodi Heidemanni-nim trükikoja Jõgeva jaoskonda kümmekond meetrit sinises pastelltoonis siidpaela. Tellija soovis, et paela igale meetrile trükitaks versaalkirjas järgmine tekst: JÕGEVA RAJOONI KESKHAIGLA 02. 04. 1983.

Tellimus täideti kolmapäeva hommikuks. Täna ongi 02. 04. 1983 ning just täna kell 15 algab uue haigla avamise tseremoonia, mille lahutamatuks osaks on sellesama lindi läbilõikamine.

ROMEO ALLAS, “Täna kell 15 Jõgeval” 

***

1977. Kingissepa nim Tallinna Riikliku Akadeemilise Draamateatri ja noorteklubi “Hekto” sidemed ulatuvad kuue aasta taha, 1977. aastasse. Sellest ajast on klubilased igal aastal ühe päeva teatrikuust veetnud draamateatri seinte vahel, elanud kaasa ühe teatri tööpäeva: viibinud proovisaalis, vaadanud etendust. /…/ Tänavune, 20. teatrikuu oli keskendatud Jõgeva rajoonile. Ning seetõttu vahetasid traditsioonilised võõrustajad ja külalised oma rollid. 27. märtsil, rahvusvahelisel teatripäeval, oli draamateater „Hektol” külas, kaasas Aigar Vahemetsa „Maailmareis”, mida mängiti Jõgeva kultuurimaja laval. /…/ Nii näidendi autor Aigar Vahemetsa kui ka teatri peanäitejuht Mikk Mikiver ja kõik etenduses osalenud näitlejad olid tubli poolteist tundi noorte küsitlustule all.

Tol päeval pidas “Hekto” ka oma seitsmendat sünnipäeva. Peovõõrasteks olid Keila noorteklubi “Kellu”, Järva-Jaani noorteklubi „Rukkilill”, Põltsamaa  “Põnko”, Nuia regiooni töölisnoorte klubi “RENO”, Jüri noorteklubi, Viljandi kultuurikooli, Saduküla ja Põdra  sovhoosi ning Pala kolhoosi noorte esindused. /…/

Kõige tähendusrikkama kingi tõid põnkolased: nad kinkisid seitsmeaastasele “Hektole” kooliranitsa, mille suuremasse sahtlisse soovitasid koguda kordaminekuid ja väiksemasse muresid.

RIINA PAULUS, “Noorte teatripäev”

5. aprill

Saduküla sovhoosi rahval tekkis idee viia läbi majandi isetegevusülevaatus.

Kõik tootmislõigud pidid ennast näitama, igatahes majandi direktor Aavo Aru oli niisugused juhtnöörid andnud.

Žürii esimehe, “Vanemuise” kirjandusala juhataja Evald Kampuse panid imestama Andres Sepa laulud ja vahelugemised.  Pearaamatupidaja  Andres Nigulase käes helises meeldivalt kitarr. Sellest kogus plusspunktid automajand. Loomakasvatajad seadsid vastu oma esinduse, mis andis välja agitkollektiivi mõõdu.

Nemad kahekesi jagasidki esimest ja teist kohta, ehitajad jäid kolmandaks. /…/

Ürituse kordaminek andis mõtte, et see tuleks muuta traditsiooniliseks.

JUHAN MÄND, “Väärib järgimist”

***

Viimastel aegadel on meie linna- ja külanõukogud koostöös piirkonna klubiliste asutustega üha enam ja enam hakanud korraldama laste sünnitunnistuste pidulikku kätteandmist ehk nn laste nimepidusid. Et seesuguseid üritusi viiakse meil läbi väga erineval tasemel ja puudub täielik ülevaade nende toimumisest, otsustasid rajooni kultuuriosakond, rajooni perekonnaseisuosakond ja tavandinõukogu kuulutada välja laste nimepidude ülevaatuse.

Juhindudes NLKP XXVI kongressi ja NLKP Keskkomitee 1982. aasta novembripleenumi suunistest, on ülevaatuse eesmärgiks täiustada ja diferentseerida ateistliku kasvatustöö vorme, suurendada hoolitsust perekonna ja tema heaolu eest, selgitada välja nimepidude tase rajoonis, tõhustada metoodilist abi. /…/ Iga linna- ja külanõukogu esitab rajoonižüriile ülevaatamiseks ühe nimepeo. Ürituse toimumisest tuleb teatada rajooni kultuuriosakonnale vähemalt 10 päeva ette.

Nimepidu peab toimuma kindla stsenaariumi järgi, kusjuures viimane peab sisaldama õhtu täpse eesmärgi, lavastusjuhendi ja viited kasutatud kirjandusele.

HILJA TOOME, “Laste nimepidude ülevaatusest”

***

Kuulutusteküljel pakutakse tööd kudujatele ja õmblejatele,  keevitajatele ja autojuhtidele, pagaritele ja müüjatele.

Põltsamaa EPTst antakse teada, et noortele meestele, kes tulevad Nõukogude Armeest ja asuvad neile mehhanisaatoritena tööle, makstakse ühekordset toetust kuni 650 rubla.

Käest kätte pakutakse müüa väikelaste kombinesoone ja kärusid, autosid ja lüpsilehmi. Soovitakse ka autoostulubasid vahetada.

blog comments powered by Disqus