Eneseväljendusoskus — üks harituse parameeter

Möödunud nädalal peeti Põltsamaa Ühisgümnaasiumis taas Kuldsuu-võistlust.

  võistlema oma sõnakama või ka sõnakamad õpilased, aga äärmiselt teretulnud oleks, kui iga gümnaasiumilõpetaja oma koolist koos küpsustunnistusega sellegi oskuse kaasa saaks, kuidas end nii kirjas kui kõnes ühemõtteliselt ja korrektselt väljendada. Sest mis salata, pikkade ja segaste lausetega tekste, kus mõte juba poole pealt nii käest kaob, et ikka ja jälle otsast alustada tuleb, on meist paljud lugema pidanud, samuti pole kuigi meeldiv jälgida suulist etteastet, kus „ja-ja-jaatamine”, „eetamine” ja  kehv diktsioon kuulaja enneaegu väsitab.

Mitmetes inglise keelt kõnelevates riikides, kust ju nii väga eeskuju võtta soovime, tuntakse inimese kõnepruugi ja häälduse järgi ära kool, mille ta lõpetanud on,  ja suuline eneseväljendusoskus on üks harituse parameetritest. Nii võiks ju olla meilgi. 

6. märts 2012

blog comments powered by Disqus