Endises Põltsamaa ametikoolis jätkub õppetöö 2017. aastani

Praegu toimub endise Põltsamaa ametikooli ehk Järvamaa kutsehariduskeskuse Põltsamaa õppekoha hoonetes jätkuvalt õppetöö, kus omandab kutseoskusi üle 100 õpilase. Põhiliselt toimuvad õppetunnid uues praktikahoones, vähemal määral vanas õppekorpuses, kus tegeldakse kodumajanduse ja kokandusega.

Samuti töötab kooli söökla ning õpilased kasutavad ka kooli võimlat. Järvamaa kutsehariduskeskuse juht Rein Oselin avaldas lootust, et kutseoskusi õpetatakse Põltsamaal veel ka 2016./2017. õppeaastal.

Kui see õppeaasta  2017. aasta kevadel lõpeb ja statsionaarne kutseõpe Põltsamaal enam ei jätku, jääb kooli kasutusse uus praktikahoone. Vanad õppehooned ja ühiselamud antakse üle Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile. Koolijuhi sõnul tuleb sel juhul  kursuste läbiviimisel majutus ja toitlustus teistmoodi korraldada. Samal ajal moodustatakse ametikooli territooriumil paiknevatele vee- ja kanalisatsioonitrassidele eraldi kinnistud, et need Põltsamaa vallale üle saaks anda. Oselini sõnul ei ole vee- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine mitte kooli, vaid kohaliku kogukonna ülesanne.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus