Endised rahvaliitlased kritiseerivad uue erakonna programmi

Möödunud nädalal Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast (EKRE) välja astunud 131 senisesse Eestimaa Rahvaliitu  (ERL) kuulunud jõgevamaalast  pole  rahul uue erakonna programmiga. Kodupiirkonna omavalitsustegevuses ja seltsielus plaanivad mitmed endised rahvaliitlased osaleda ka tulevikus.

Eesti Konservatiivsest Rahvaerakonnast välja astunud Riigikogu eksliige Mai Treial märkis, et erakonna suundumust lähitulevikku peegeldab ennekõike programm, mis peab muu hulgas reaalsust arvestama. “Rahvaliit pole olnud äärmuslikel seisukohtadel: äärmused ei anna kunagi parimat võimalikku tulemust. Samuti ei saa erakond end kahestada — olla ühelt poolt Euroopa Liidu pooldaja, soovida toetust ja abi kõikidest pakettidest, teisalt aga tigedasti vastu seista kõigele selle, mis käib kaasas Euroopa ühiseluga. Aeg näitab kelle seisukohad on õiged. Üheaegselt ei saa mängida väljaku mõlemal poolel juba seetõttu, et partnerid poliitikas erakonda tõsiselt suhtuksid,” lisas Treial.

Eelmise aasta kevadeni ERL Jõgevamaa Ühendust juhtinud Torma vallavanem Riina Kull märkis, et talle oli vastu Rahvusliku Liikumise liikmete assimileerimine erakonda. “Läbirääkimiskõneluste alustamine ilma liikmeid teavitamata on tegelikult osalusdemokraatia põhimõtete eiramine. Rahvaliidus õppisin väga paljusid inimesi tundma. See oli eneseleidmise aeg. Positiivsena on meelde jäänud Jõgevamaa organisatsiooni tugevus, distsipliin, küünarnukitunne, ühistegevus, pühendumine naisühendusele Epp. Kõik see ilus jääb meenutama Rahvaliitu,” rääkis Kull.

Rahvaliidu  naisteühenduse Epp  Jõgevamaa organisatsiooni viimane eestvedaja ja Saare vallavolikogu liige Rita Kivisaar avaldas arvamust, et EKRE pole oma ideedelt see Rahvaliit, kuhu ta üle kümne aasta, ja kui lisada  ka Eesti Maarahva Erakonna (EME) periood, ligi paarkümmend aastat kuulunud on. “EKRE põhimõtetes on tahaplaanile jäänud mitmed Rahvaliidule olulised teemad nagu maaelu käekäik, regionaalpoliitika,  sotsiaalpoliitika,” ütles Kivisaar. 

Austus ka alternatiivsele valikule

Mai Treiali sõnul  austavad ja mõistavad  lahkujad ka nende erakonnakaaslaste otsust, kes jäävad Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda.  Ta ei välista paljude EKRE liikmetega koostööd, võitluskaaslasteks olemist erinevate valupunktide lahendamisel ja ka inimlikult sõpradeks jäämist.  Rahvaliidu suuremateks kordaminekuteks  Eesti poliitikas nimetas Treial

Arnold Rüütli võitu 2001. aasta presidendivalimistel, samuti kuulumist valitsuskoalitsiooni.

“Suuresti parempoolses valitsusliidus on Rahvaliit olnud sotsiaalse ja regionaalse suuna eest võitleja. Keerulistel aegadel suutsime olla toeks põllumeestele, hoida ära elektrijaamade müügi välismaalastele ja koos sellega elektrihinna tõusu kolm korda väiksemaks kaubelda. Läbi toetuste suurendamise ja tegusate omavalitsusjuhtide tegevuse toetamise andsime panuse paikkondade arengusse. Oma missiooni hoida eestluse elujõudu oleme ellu viinud nii koalitsioonis kui ka opositsioonis.”

Treial märkis, et Rahvaliidu edukäigule aitas suuresti kaasa paljude erakonnaliikmete pühendunud tegutsemine ühiste eesmärkide nimel, ühtekuuluvustunne ning valijate ja poolehoidjate toetus. 

Erakondadesse minna ei kavatseta          

Riina Kull lausus, et ta ei näe praegu  sellist erakonda, kes  aitaks regionaalset ja sotsiaalset tasakaalu hoida ning suudaks tagada kogu riigi tasakaalustatud arengu. Ka Rita Kivisaar leidis, et Eestis puudub praegu erakond, kuhu ta astuda sooviks.

“Võimalik, et Rahvaliidu  põhiideaalide elushoidmiseks tuleks kaaluda uue ühiskondliku jõu loomist ja ehk kunagi kujuneb sellest senisele Rahvaliidule  lähedane erakond,” ütles mitmendat hooaega ERL Jõgevamaa Ühendust juhtinud Urmas Pirk.

“Praegu pühendan end ennekõike tööle Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu juhatuse esimehena. Tegevust ja probleemide lahendamist on selles töös piisavalt. Poliitikas kaasa löömiseks plaane pole,” kinnitas Pirk.

Kulli sõnul on paljud Jõgevamaa eksrahvaliitlased tegusad ja kohaliku elu edendajad, küllap jätkavad oma tegevust paikkonna  arengu nimel. “Erakondliku tegevusega ei kavatse lähiajal alustada, küll aga olen valmis osalema ühiskonnaelus ja tegema koostööd mõttekaaslastega ikka selle nimel, et kõikjal Eestis  oleks  hea elada.”

Rita Kivisaargi plaanib tulevikus jätkata Saare valla omavalitsustegevuses ja seltsielus.

i

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus