Endise Palamuse Vallavara juhataja on jäänud patiseisu

Veel möödunud aastal tegutses Palamuse Vallavara, mis seisis hea endise Palamuse valla omandis olnud vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise eest.


Täna seisab Krediidiinfo lehel teade, et ettevõte on tõesti kustutatud ja seda 9. jaanuari seisuga. Vallavara juhatajana tegutsenud Enn Kivi, kes ühtlasi on ka Jõgeva vallavolikogu liige, sai koondamisest ja ettevõtte likvideerimisest teada juba läinud suvel. Koondamisteate sai ta läinud aasta 24. septembril.

„Liitumislepingus oli kirjas, et Palamuse Vallavara likvideeritakse ja liidetakse ühtseks kommunaalfirmaks. 20. juunil kutsus abivallavanem Mati Kepp mind Jõgevale ja teatas, et Palamuse Vallavara võtab kõik Jõgeva valla kalmistud hallata. Kohtumisel viibis ka vallavanem Aare Olgo, kes teatas, et kui praegune kalmistutöötaja Vello Sarapuu koondamise võtab, siis teda uuesti enam tööle ei võeta,“ märkis Enn Kivi Vooremaale.

Seejärel läksid asjad segaseks. Nimelt suundus Enn Kivi puhkusele. „Mulle helistas majandusosakonna juhataja ja uuris, kas saaksin puhkuse ajal Jõgevale tulla ja kalmistute teemal täpsemalt rääkida. Oli neljapäev, vastasin, et saan. Hiljem helistas ta uuesti ja uuris, ehk saan reedel tulla. Vastasin, et kohtume uuel nädalal. Seejärel ütles juhataja, et siis läheb tema esmaspäevast puhkusele. Siiski saime kokkuleppele, et kohtume esmaspäeva hommikul. Lõppkokkuvõttes jäi nii, et vaja on kalmistutele töötajaid,” märkis Kivi.

Palamuse Vallavara otsis valla kodulehe kaudu tõesti töötajaid. „Jõgeva Vallavalitsuse hallatav asutus Palamuse Vallavara võtab tööle kaks täiskohaga kalmistutöötajat, ühe ülesandeks on hooldada Siimusti ja Saduküla kalmistut, teise ülesandeks hooldada Laiuse ja Mõisaküla kalmistut. Kasuks tuleb eelnev töökogemus haljastuse alal. Tööst huvitatutel palutakse esitada kandideerimisavaldus 6. augustiks Palamuse Vallavarale,“ kirjutati valla kodulehel.

„Pärast puhkust 30. juulil tööle tulles helistasin Jõgeva valla finantsjuhile Kaja Ferschel-Pärnale, et arutada kalmistute rahastamist. Ta küsis, kas ma ei teagi, et vahepeal on tehtud muudatused ning Kuremaa ENVEKO võtab kalmistute haldamise üle ja Palamuse Vallavara likvideeritakse. 6. augustini oli tööpakkumine üleval ja laekus viis sooviavaldust. 7. augustil kirjutasin abivallavanem Mati Kepile, et minuni on jõudnud kuuldused, et midagi on muudetud ja küsisin, kellele sellisel juhul sooviavaldused lähevad. Siis tuli temalt kirjalik teade, et Palamuse Vallavara likvideeritakse ja kalmistute haldamine läheb üle Kuremaa ENVEKO-le. 23. augustil võetigi Jõgeva vallavolikogus vastu see otsus,“ rääkis Enn Kivi.

Olgugi et ettevõtte likvideerimisega peab tegelema vald, tõdeb Kivi, et rohkem peab siiski tema muretsema, et kõik vajalikud toimingud tehtud saaks.

Nii andis ta napilt enne jõule Teliale üle Vallavarale kuulunud lepingud, kuna vallast ei öeldud, kellele tuleks lepingud üle anda. „Nüüd, kui 4. jaanuaril Jõgevale kutsutud koosolekul käisin, olid lepingud ikka veel seal, neid polnud keegi vallast vastu võtnud. Ka Telia esindusest öeldi, et ei osata kellelegi üle anda, aga lubati sellega tegeleda. Läinud aasta viimastel tööpäevadel ei tundnud Jõgeva vallavalitusest keegi huvi Palamuse Vallavara likvideerimise lõpetamise vastu,“ sõnas Kivi.

„Käisin koosolekul, mul olid üürilepingud ka kaasas, seal jõuti otsusele, et need saan anda 8. jaanuaril valla õigusnõuniku kätte, kes tuleb Palamuse teenuskeskusesse. Seni, kuni õigusnõunikuga asjatasin, läks teenuskeskuse juhataja Urmas Astel ära, kellele öeldi, et ta minult bussi üle võtaks,“ sõnas Enn Kivi.

Korras ei olnud ka dokumendid, millega saanuks Palamuse Vallavaras juhatajana töötanud Kivi Töötukassas end arvele võtta. „Jõgeva vallavalitsus polnud teinud elektroonilisse registrisse vastavaid kandeid, et saaksin end töötuna arvele võtta. Mind paluti, et survestaksin valda vajalike kannete tegemisel. Vallasekretär lubas asja üle vaadata,“ märkis Kivi 14. jaanuaril Vooremaale saadetud kirjas. „Kindlustushüvitise taotlemiseks koondamise korral ei ole takistuseks, kui tööandja ei ole avaldust kindlustushüvitise taotlemiseks esitanud. Sellisel juhul on töötukassale sellekohase avalduse esitamise õigus ka töötajal,” kirjutas vallasekretär Egle Lääne. Kuid vajaliku avalduse oli Enn Kivi Töötukassale esitanud, kuid puudusid tööandjapoolsed kanded registrisse.

„Minu teada see Töötukassa teema on tööandja ülesanne, et Töötukassa kodulehel vastav blankett ära täita. Vald ütles sinu töölepingu üles. Palamuse Vallavara sinu isikus ei saa töölepingut ise üles öelda. See on kantselei rida,” vastas Jõgeva abivallavanem Mati Kepp Enn Kivile vastuseks.

Kuid muresid on teisigi, suuresti õigel ajal tasumata arvete pärast. „Näiteks Kaarepere lasteaial hakkas detsembri alguses põrandakütte regulaator tilkuma. Käisin seda vaatamas, selgus, et tuleb uus panna, sest vana oli deformeerunud. Otsisin internetist uue ning 10. detsembril saadeti kauplusest arve, mis tuli ära maksta, et uus regulaator poest kätte saada. Uue aasta 2. jaanuaril helistasin lasteaia direktorile ja küsisin, kas arve on makstud. Selgus, et see makstakse alles 4. jaanuaril. Tundub, et kiiret ei ole. Kui kandideeriksin Palamuse lasteaia majandusjuhataja kohale, siis peaksin ise kõik vajaliku tellima. Kuid raske on kellegi käest tellida, kui õigeks ajaks arveid ära ei maksta,“ sõnas Kivi.

„Enim häiribki, et Jõgeva vallas ei ole kellegi mure korrektne asjaajamine. Mati Kepi valimisplakatil on loosung, et igaüks loeb ja vallavanem Aare Olgo plakatil, et õiglane riik kõigile, kuid kellele,“ küsis Kivi mõrult.

Mina helistasin 27. detsembril õigusnõunik Elvira Osbergile, et võtku ühendust Enn Kiviga, kuidas on viimaste Palamuse vallavara lepingutega. Õigusnõunik helistas tagasi, et E. Kivi toob lepingud vallavalitsusse ära. Et see lepingute üleandmine võttis rohkem aega ja üksteisega kokku ei saada, ei oska mina kommenteerida. Pärast 4. jaanuari said lepingud üle antud õigusnõunikule E. Osbergile.

MATI KEPP, Jõgeva abivallavanem

KERTTU-KADI VANAMB

blog comments powered by Disqus