Enamik maakonna koole streigib kolm päeva

Enamik maakonna koole streigib kolm päeva, kutseõppeasutused ühe päeva ning samuti piirdub ühepäevase tööseisakuga enamik lasteaedu.

Haridustöötajate Ametiühingu Jõgeva Maakonna Liidu esimehelt Ene Külanurmelt saadud andmetel ei osale ainsana praegu streigis Kuremaa lasteaed-algkool, tunnise hoiatusstreigi korraldab Esku-Kamari lasteaed-algkool. Ülejäänud lasteaiad piirduvad ühepäevase tööseisakuga. Millal täpselt, see on alles selgumas. 

Andmeid saab esitada nädala lõpuni

Külanurm märkis, et tegelikult on aega andmeid esitada veel kuni nädala lõpuni, sest need, kes asjaajamisega hiljaks jäid, saavad kolm päeva ette teatades korraldada toetusstreigi kuni kolm päeva.

Jõgeva Gümnaasiumi õpetajate usaldusisik Vivian Paaksi ütles, et nemad otsustasid streikida 7. ja 8. märtsil.

Jõgeva Ühisgümnaasiumi õpetajate usaldusisiku Maive Kase kinnitusel tuleb nende koolis kolmepäevane tööseisak.

Mustvee Gümnaasium streigib kolm päeva, kuid Mustvee Vene Gümnaasium vaid ühe päeva, st 7. märtsil. Samal päeval ei tasu kooli minna ka Palamuse Gümnaasiumi õpilastel. Puurmani Gümnaasiumi ja Tabivere Gümnaasiumi pole õpilastel asja kolmel koolipäeval.

Kokku streigib maakonna haridusasutustes esialgsetel andmetel 583 töötajat. Ene Külanurm ütles, et ta ei oska mingit vahet teha, kas streigivad õpetajad või on tegemist ka teiste haridusasutuste töötajatega. Koolitöötajana tean, et kool kui tervik töötab ainult siis efektiivselt, kui on tugev tugisüsteem ja seetõttu ei pea me arvestust eraldi õpetajate kohta. Tegu on haridusasutusega,” lisas ta.

Lapsevanemaid tuleb aegsasti teavitada

Haridusministeeriumi andmetel streigib riigikoolides veerand õpetajatest, sest seadusega ette nähtud tähtajaks teatasid streigis osalemisest seitsme ministeeriumile kuuluva üldhariduskooli õpetajad. Kolmekümnes ministeeriumi üldhariduskoolis töötab kokku 932 pedagoogi ja streigis osaleb neist 217 ehk ligi veerand.

Eelseisva haridustöötajate streigi ajal on kõige tähtsam laste turvalisuse tagamine, seetõttu peab haridusministeerium õigeks, et võimalusel oleks koolimaja 7. kuni 9. märtsini õpilastele avatud. Kõik ministeeriumi 30 üldhariduskooli on nendel päevadel avatud. Kooli saabuvatele õpilastele viiakse võimalusel läbi õppetööd, organiseeritakse iseseisvat tööd või sisustatakse koolipäev mingil muul viisil.

Kohalike omavalitsuste hallatavate haridusasutuste töökorralduse eest õpetajate streigi ajal vastutavad tööandjatena ja õppeasutuse pidajatena kohalikud omavalitsused ning tööandja esindajatena asutuste juhid. Riigikoolide puhul vastutavad streigi ajal kooli töökorralduse eest tööandjate esindajana koolijuhid. Õppeasutuste juhtidel tuleb lapsevanemaid, õpilasi ja õpetajaid aegsasti teavitada, milline on streigi jooksul koolide ja lasteaedade töökorraldus, kuidas on organiseeritud asutuse töö, õpilastransport ning toitlustamine. 

Millises koolis kui kaua streigitakse

*Jõgeva Gümnaasium 7.-8. märts

*Jõgeva Ühisgümnaasium 7.- 9. märts

*Mustvee Gümnaasium 7. – 9. märts

*Mustvee Vene Gümnaasium 7.märts

*Palamuse gümnaasium 7. märts

*Puurmani gümnaasium 7. -9. märts

*Tabivere gümnaasium 7. – 9. märts

*Põltsamaa Ühisgümnaasium 7. – 9. märts

*Adavere põhikool 7. – 9. märts

*Laiuse põhikool kaks päeva

*Lustivere põhikool  7. märts

*Maarja põhikool  — andmed esitamata

*Pala kool 7. -9. märts

*Sadala põhikool 7. märts

*Saduküla lasteaed-algkool 7. märts

*Torma põhikool kaks päeva

*Vaimastvere põhikool 7. märts

*Voore põhikool streigib, andmed täpsustamisel

*Aidu lasteaed-algkool 7. märts

Esku-Kamari lasteaed-algkool ühetunnine hoiatusstreik

*Kuremaa lasteaed-algkool ei osale

*Luua algkool streigib

*Pisisaare algkool 7.-8. märts

*Siimusti lasteaed-algkool — kool kaks päeva, lasteaed ühe päeva

*Kiigemetsa Kool üks päev

*Jõgeva Täiskasvanute Keskkool  — andmed esitamata

*Põltsamaa Ametikool üks päev

*Luua Metsanduskool üks päev

*Kurista lasteaed üks päev

*Põltsamaa lasteaed Mari” üks päev

*Põltsamaa lasteaed Tõruke” üks päev

*Saare valla lasteaed Siilike” üks päev

*Tiheda lasteaed üks päev

*Jõgeva lasteaed Karikakar” üks päev

*Jõgeva lasteaed Rohutirts” üks päev

Allikas: Haridustöötajate Ametiühingu Jõgeva Maakonna Liit

i

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus