Elistvere Loomapargi tegevus peab jätkuma

2007. aasta riigieelarves on Loomapargi investeeringuteks ette nähtud vahendite kasutamine keskkonnaministri poolt peatatud, samuti on otsustamata pargi tegevuse toetamine 2008. aastal.

Elistvere Loomapargi toetusest ilmajätmine seab ohtu loomade tervise ning võib  viia pargi sulgemiseni, mille tulemusel hävivad seni tehtud investeeringud ja vabatahtlike panus. Rahvaliidu fraktsioon nõuab keskkonnaministrilt kiireloomuliste meetmete rakendamist, et tagada Elistvere Loomapargi tegevuse jätkamine.

Elistvere Loomapark on oluline piirkonna arendaja, olles Eesti üks populaarsem ja enamkülastatav turismiobjekt. Loomapargi 10,5 hektaril asuvad loomad ja  loodusõpperajad, kus taimede ja loomade nimed on infotahvlitel külastajatele nähtavad.  Lisaks on loomapargi eesmärk keskkonnahariduse edendamine.

UNICEF on tunnustanud Elistvere Loomaparki Eesti laste heaks tehtu eest Sinilinnu aastapreemiaga. 2006. aastal külastas Elistvere Loomaparki umbes 70 000 inimest.

MAI TREIAL,
Riigikogu Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees

blog comments powered by Disqus