Ehituse põhirõhk kooli remondil

Tänavu on Põltsamaa vallas suurima ehitusalase ettevõtmisena kavas ära teha Adavere Põhikooli remont. Seetõttu teistele objektidele sellel aastal suuremaid kulutusi ei ole plaanitud.

Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõuniku Margi Eini sõnul on esitatud rahataotlus Muinsuskaitseametile Lustiveres asuva mõisaaida katuse ehitamiseks. Vastus sellele taotlusele peaks saabuma veebruaris. Samuti on kavas jätkata valla asulate valgustamist.

Möödunud aastal ehitati Põltsamaa vallas valgustus välja Annikveres, Kamaris ja osaliselt Eskus. Käesoleval aastal on plaanis jätkata selle tööga Eskus ning rajada valgustus Mällikverre. Samuti on tänavu plaanis jätkata Vaiblas asuva puhkekeskuse remonditöödega. Mullu ehitati seal valmis kanalisatsioonisüsteem, rajati kaks WC-d ja remonditi köök. Tänavu plaanitakse jätkata tubade remondiga.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus