Ehitised tunnistati peremehetuks

Eelmisel neljapäeval aset leidnud Põltsamaa vallavolikogu istungil oli ühe päevakorrapunktina kõne all ehitiste peremehetuks tunnistamine. Kokku otsustas Põltsamaa vallavolikogu tunnistada vallas peremehetuks viis objekti.

Tänavu 14. veebruaril võttis Põltsamaa vallavalitsus peremehetute ehitistena arvele Mällikvere külas asuva Konesko tee pikkusega 122 meetrit ning Mällikvere külas asuva Suvila tee pikkusega 325 meetrit. Mõlema tee viimane teadaolev omanik oli Lillevere-nimeline kolhoos. Käesoleva aasta 4. aprillil võttis Põltsamaa vallavalitsus peremehetute ehitistena arvele Adavere alevikus Välja tänava ühislaudad koos abihoonetega ning Kuivati tänava ühislaudad koos abihoonetega. Mõlema objekti viimane teadaolev omanik on Adavere Näidissovhoos. Samuti võttis Põltsamaa vallavalitsus tänavu 4. aprillil peremehetu ehitisena arvele Kalme külas asuva endise talu Rehe A-19 maadel asuva elamu, mille viimane teadaolev omanik on Alide-Rosalie Sild. Kõigi nende ehitiste peremehetu varana arvele võtmise kohta on avaldatud teade ametlikes teadaannetes ning piirkondlikus ajalehes. Ühtegi vastuväidet kõnealuste ehitiste kohta määratud tähtajaks ei esitatud. Põltsamaa vallavolikogu otsustas tunnistada nimetatud varad peremehetuks ja kohustas Põltsamaa vallavalitsust neile valitseja määrama.  

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus