Efektiivne siseturg on ekspordi eeldus

Pärast Euroopa Liiduga ühinemisele järgnenud ühekordsete positiivsete efektide mõju taandumist on Eesti majanduskasv küll aeglustunud, kuid see ei tähenda tingimata veel kehva ettevõtluskeskkonda. Meie ettevõtjad peavad vajadusel olema valmis kiiresti ümber orienteeruma.

Edasise arengu eelduseks on adekvaatsed ootused, sest nii liigne pessimism kui ka liigne optimism võivad viia valede otsusteni.

Eesti ettevõtluskeskkonda mõjutavad enim konservatiivne eelarvepoliitika, euro kasutuselevõtule suunatud rahapoliitika jätkamine ning paindlik tööjõuturg ja seda toetav elukestvale õppele suunatud haridussüsteem. Lisaks on ettevõtete arenguks oluline kindel ja stabiilne finantssüsteem ning hästi toimiv infrastruktuur, kus valitsevad õiguskindlus, lihtsad äriregulatsioonid ja toimib tõhus konkurentsijärelevalve. Ka järgmistel aastatel on Eesti majanduskasvu alus meie toodete ja teenuste konkurentsivõime välisturgudel. Peamine on toetada siseturu efektiivset toimimist, sest see on meie ekspordi eelduseks.

MÄRTEN ROSS,

Eesti Panga asepresident

blog comments powered by Disqus