Eestis varsti nagu Napolis?

Napoli prügimajandus seiskus möödunud aasta detsembris, kui tuli teade, et kõik linna prügilad on täis. Linnaelanike hulgas oli hirm terviseriskide osas suur ning prügist püüti salaja vabaneda. Puhkes paanika, inimesed kartsid, et prügi lagunemisel või tuhastamisel vabanevad dioksiinid, mis võivad põhjustada vähki.

Teada on, et tuleva aasta 16. juuliks peavad kõik prügilad Eestis vastama Euroopa Liidu prügiladirektiivi nõuetele. Nõuetele mitte vastavad prügilad suletakse sellest kuupäevast. Sulgemisele läheb ka seni Lõuna-Eestit teenindanud Aardlapalu prügila.

Et Kagu-Eestisse pole nõuetekohast prügilat rajatud, veetakse sealne prügi järgmise aasta keskpaigast nõuetele vastavatesse prügilatesse mujal Eestis (Väätsa prügila Järvamaal, Torma  Jõgevamaal, Uikala Ida-Virumaal jt). See tähendab nendes prügilates vastuvõetavate prügikoguste suurenemist.

Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek kinnitas, et sega-olmejäätmete voogude suunamine on jäätmeseaduse kohaselt kohalike omavalitsuste pädevuses. Kui kohalik omavalitsus  jäätmekäitluse lahenduste osas otsust ei langeta, ei saa ministeerium seda nende eest teha. Teada on Valga kohalike omavalitsuste ühisseisukoht, et nad suunavad ladestatavad jäätmed Paikuse prügilale. Samuti on olemas ka Tartu linna seisukoht, et Tartu soovib vähemalt 2009. aastal  segajäätmed Torma prügilasse saata. Põlva, Võru ja Viljandi maakond ja Tartu maakond ei ole siiani andnud sisulisi vastuseid.

Teada on seegi, et olemas olevate europrügilate laiendamine on kõige lihtsam lahendus. Kuid nende juurdeehitised on plaanitud ebapiisavas mahus. Riik ei ole abirahadest ladestusmahtude juurdeehitust toetanud. Kas ka need investeeringud tuleb teha prügila haldajal? Või on meil järgmise aasta sügisest olukord sama, mis oli Napolis?

18. november 2008

blog comments powered by Disqus