Eestis tarbitakse mahla rohkem kui Euroopas keskmiselt

Mahlaturu uuringus esitatud prognooside kohaselt tarbitakse aastal 2009 Eestis keskmiselt 27,9 liitrit mahlu, nektareid ja mahlajooke inimese kohta, samas kui Euroopa Liidu keskmine jääb 22,4 liitri juurde. Võrreldes 1999. aastaga, mil Eesti vastav näitaja oli 14,3 liitrit, on praeguseks tarbimine tõusnud ligi 8 liitri võrra inimese kohta ning suureneb lähiaastatel veelgi. Eestimaalaste mahlade, nektarite ja mahlajookide tarbimine ületab tunduvalt teiste Balti riikide vastavad näitajad, mis 2004. aastal olid vastavalt Lätis 17,1 ja Leedus 12,1 liitrit inimese kohta. Kõige rohkem tarbitakse Euroopas mahlu, nektareid ja mahlajooke Hollandis (2004. aastal 36,6 liitrit inimese kohta), Soomes (32,8 liitrit) ning Saksamaal (32 liitrit). Kõige väiksem oli vastav näitaja Slovakkias (10,6 liitrit) ning Itaalias (10,8 liitrit). 2005. aasta esimese seitsme kuuga müüdi Eestis kokku 16,25 miljonit liitrit erinevaid mahlu, nektareid ja mahlajooke. Võrreldes eelneva aasta sama perioodiga on Eesti mahlaturg kasvanud ca 9 protsenti ehk 1,45 miljoni liitri võrra. VOOREMAA

blog comments powered by Disqus