Eesti trump on kindlal kursil püsiv aateline Kaitseliit

Reedel tähistas Eesti vanim ja suurim vabatahtlikke riigikaitsjaid koondav organisatsioon 98. aastapäeva. Kaitseliidu pidupäeva peeti kõikjal malevates üle Eesti, loomulikult ka Jõgeval.


Jõgeva malev tähistas koos Kaitseliidu aastapäevaga ka Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna 24. tähtpäeva. 1918. aasta 11. novembril lõppes esimene maalilmasõda ja samuti Saksa okupatsioon Eestis. Samal päeval loodi noore riigi kaitseks relvastatud kodanike liit – Eesti Kaitse Liit.

Jõgeva maleva pealik kolonelleitnant Tarmo Laaniste sõnas, et Kaitseliit ja Jõgeva malev on läbinud pika teekonna Eesti iseseisva kaitsevõime arendamisel, ning see teekond jätkub. “Ühiskonna toetus ja usaldus meie organisatsiooni vastu on jätkuvalt kõrge ja liigub tõusujoones, nagu näitab liikmeskonna pidev kasv, lausus Laaniste.

Seda oli selgelt näha ka Jõgeva kultuurikeskuses peetud aastapäeval, mil paarkümmend uut kaitseliitlast ja naiskodukaitsjat andsid organisatsiooni liikmeks astumisel pühaliku tõotuse ning lubasid kaitsta põhiseaduslikku riigikorda. Jõgeva maleva kaitseliitlane Raivo E. Tamm nentis, et kui inimesed on maailmas Trumpi võidust segaduses, siis Eestis võime rahulikud olla – meie trump on Kaitseliit.

Pidulikul aastapäeva tunnustati tublimaid kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Jõgeva maleva aasta kaitseliitlase tiitliga pärjati Jõgeva malevkonna pealik Villu Valliste ja Jõgeva ringkonna aasta naiskodukaitsjaks tunnistati ringkonna esinaine Heli Palgi.

Ühised väärtused

Missiooniteadlikkus, usaldus, avatus, kogukondlikkus, jätkusuutlikkus on väärtused, mis hoiavad vabatahtlikke riigikaitsjaid kindlal suunal.

“Ühised väärtused aitavad hoida muutuvas maailmas kurssi – need väärtused suunavad ka Kaitseliidus inimeste tegevust,” kinnitas maleva pealik Laaniste. Samas tõdes ta, et väärtused täidavad eesmärki ainult siis, kui need on omaks võetud terve organisatsooni poolt. “Eesti asub piirkonnas, kus meie esivanemad on suutnud vaatamata keerulistele oludele, ja sageli vaenulikele jõududele, ellu jääda,” sõnas Laaniste. Ta märkis, et sajandite vältel peetud sõjad on õpetanud rahvast hindama nii saavutatud võite, kui õppima valusatest kaotustest. Laaniste ütles, et ühine ajalugu, kannatused ja kogemused on vundament, millele saab ühised väärtused ning tuleviku ehitada.

Meie inimesed

Tarmo Laaniste jagas kiitust kaitseliitlaste toetavatele perekondadele ja lähedastele – nemad moodustava mitteametliku osa organisatsioonist. “Iga Kaitseliidu liige on ülitähtis, rikastades organisatsiooni oma kogemuste ja oskustega,” lausus ta.

Jõgeva maavanem Viktor Svjatõšev rääkis, et Kaitseliit on ühine pere, kes armastab oma kodumaad. Maavanema kinnitusel oli ühise koostöö heaks näiteks tänavu algatatud ja märtsis toimunud Kuperjanovi retk. Kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, kodutütred ja noored kotkad koos toetajatega läbisid talvisel rajal 24 kilomeetrit.

Naiskodukaitse Jõgeva ringkonna esinaine Heli Palgi sõnas, et andmisrõõm on suurem kui saamisrõõm. “Ei pea andma palju, vaid lihtsalt parima. Oma väikse panuse ühiskonnale ja riigile, saab anda iga naiskodukaitsja,” tähendas Palgi ning kinnitas, et organisatsioonis ei saavuta üksinda tegutsedes midagi.

Palgi sõnul naiste oskusi ja teadmisi hinnatakse, meestele ollakse võrdväärsed partnerid. Jõgeva linnapea Raivo Meitus väljendas heameelt, et nii meie linnas, maakonnas kui riigis tervikuna on palju vabatahtlikke riigikaitsjaid. “Kaitseliidu vabatahtlikud on meie külades, linnades, maakondades ja riigis väärikas ning kindlameelne jõud. Kaitseliitlased ja naiskodukaitsjad on meie lähedased, sõbrad, naabrid, kolleegid. Nad on inimesed meie kõrval, kel on kindel tahe ja valmisolek meie inimeste ja riigi eest välja astuda,” märkis linnapea ja tunnustas ka noorte kotkaste ja kodutütardega tehtavat tööd.

MARGE TASUR

blog comments powered by Disqus