Eesti Taimekasvatuse Instituudis tähistati kolmapäeval akadeemik Hans Küütsi 85. sünnipäeva

Hans Küüts (pildil paremal) juhtis 1973-1998 direktorina Jõgeva sordiaretusjaama ja Jõgeva sordiaretuse instituuti, mis nüüdseks maaviljeluse instituudiga ühendatud ja Eesti taimekasvatuse instituudi nime kannab. Hans Küüts on aretanud üheksateist teraviljasorti. Taimekasvatuse instituudi direktor Mati Koppel (pildil vasakul) märkis juubilari õnnitledes, et tema juhtimisel aretatud oder ‘Anni’ on selle sajandi edukaim eesti teraviljasort, mis on toonud instituudile sisse juba umbes 400 000 eurot.

Hans Küüts on hoolitsenud ka sordiaretusteaduse järjepidevuse eest: kõik praegused eesti teraviljaaretajad on olnud suuremal või vähemal määral Hans Küütsi õpilased. Ja Küütsi omaaegsest suurtehingust Saksamaa firmaga H.U. Hege lõikavad kasu ka tema töö jätkajad: Hege firmast toona soetatud sordiaretuse katsetehnika on kasutusel tänapäevalgi. Mati Koppel märkis, et sordiaretusele pühendunud teadusasutus on paljude jaoks märksa tuntum, kui Jõgeva linn, mille külje all see asub. Ning selles on suuresti “süüdi” just Hans Küüts. Viimane tänas kõiki oma kaasteelisi ja märkis, et on õnnelik inimene, sest on saanud oma tööjärje odraaretuses üle anda oma tütrele Ülle Tammele (pildil keskel). 

RIINA MÄGI

blog comments powered by Disqus