Eesti rahvas austas Harald Nugiseksi

Läinud pühapäeval austas eesti rahvas oma suurimat elavat sangarit, Rüütliristi kavaleri Harald Nugiseksi. Eesti Sõjameeste Mälestuskirik Toris Pärnumaal oli pilgeni inimesi täis, kohal polnud ainsatki riigivõimu esindajat.

Iseseisvuse 90. juubeliaastal andsid eestlased Harald Nugiseksile üle Eesti Rahva Tänumedali. Kapten Nugiseksi hetkel mitte parimat tervislikku seisundit arvestades oli autasustamistseremoonia võimalikult lühike ja sõna said vaid Eesti Leegioni Sõprade Klubi esindaja Andri Ollema ja Võru Sõltumatu Noortekolonni nr. 1 esindaja Ain Saar.

Saatuse poolt välja valitud

Harald Nugiseks intervjuusid ega kommentaare ei andnud, kuid tema saabumine oli ühemõtteliselt selge sõnum nõustumisest sellega, et ta on saatuse poolt välja valitud kehastama eestlaste sõdurivaprust, rahvusaadet ja mehemeelt.

Kapten Harald Nugiseks on teinud läbi Eesti sõduri võitlustee – maapealse põrgu. Koos paljude meie sõduritega on ta pidanud läbi tegema karmi tapluse, alandava taganemise, masendava lüüasaamise, hingelise pettumuse, õudusi täis sõjavangistuse ja Siberi karmid vintsutused. Saatus on olnud Haraldi vastu armuline – Harald on jäänud ellu ja tal on olnud võimalus näha, et teoks on saanud see, mille eest kunagi võideldi – Eesti on saanud iseseisvaks,” ütles oma sõnavõtus Ain Saar.

Autasustamisele eelnenud teabekampaania käigus jagati välja umbes 25 000 voldikut. Tänumedalile andis oma toetusallkirja 4221 inimest. Ain Saar tänas kõiki, kes Eesti Rahva Tänumedalit oma allkirjaga toetasid. Kõik nimed on kantud Eesti Rahva Tänumedali raamatusse ja anti Harald Nugiseksile üle koos medaliga.

Üle 160 inimese toetas medalit rahaliselt. Selle medali sertifikaadi kohaselt kuuluvad kõik rahalise annetuse teinud inimesed ja organisatsioonid automaatselt Eesti Rahva Tänumedali komiteesse. Komitee esimene kokkutulek toimub suvel 2009, et arutada, kas on vaja välja anda järgmine medal inimesele, kes on riiklikult jäänud tunnustamata, kuid vääriks tunnustust oma teenete eest Eestile.

Tänumedalit toetasid patrioodid

Saar märkis, et medali toetajateks on eelkõige lihtsad Eesti inimesed. “Kas aga sobib nimetada lihtsateks inimesteks neid, kes austavad oma maa ajalugu ja sangareid ning peavad pühaks oma sangarite mälestust?” küsis ta. “Ei! Teie ei ole lihtsad inimesed, teie olete tõelised Eesti patrioodid,” kinnitas Ain Saar.

Eesti Leegioni Sõprade Klubi juhi Andri Ollema sõnul on Harald Nugiseks musternäidis Eesti sõdurist. Kullast tänumedal läks maksma üle 54 000 krooni.

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus