Eesti Metall ostab ka vanapaberit

Selleks asutas ettevõte uue firma Eesti Vanapaber OÜ. “Vanapaberit hakatakse kokku ostma ka Tartu ja Tallinna osakondades,? ütles Eesti Metalli tegevjuht Veiko Allingu.

Ta selgitas, et esialgu otsustas Eesti Vanapaber hakata kokku ostma kaht sorti paberit. Esiteks kartongi ehk pappi ning teiseks kõiki teisi vanapaberi liike nagu näiteks ajalehed, ajakirjad, kataloogid, reklaammaterjalid, raamatud, kirjapaber, puhtad paberpakendid ja muu sarnane.

Allingu sõnul tuleks võimalusel panna kokkuostu toomisel ajalehed ja ajakirjad eraldi. “Paber peab olema kuiv ja puhas. Me ei osta kokku määrdunud ja niisket pappi ega paberit. Viimane tuleb panna olmeprügisse,? lisas ta.

Vanapaberi kokkuostmine toimub samal viisil nagu vanametalli kokkuost. Eesti Vanapaber ostab paberit kokku ka väikestes kogustes. Võib tulla ka ühe kiloga, paber ja papp kaalutakse ettevõtte kokkuostuplatsil. Pärast materjali kaalumist kontrollitakse, kas paberijäätmed on papijäätmetest eraldatud ning kas toodud kaup on puhas ning kuiv. Tasumine toimub ülekandega müüja ehk paberitooja arveldusarvele.

Jõgeva linnas on Eesti Metall juba seitse aastat vanametalli kokku ostnud.

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus