Eesti elanikud peavad olulisimaks elatustaseme tõstmist

Uuringufirma Faktum poolt novembris kaitseministeeriumi tellimusel tehtud uuringust selgub, et 83 protsenti küsitletutest nimetas kõige tähtsama Eesti ühiskonna ees seisva ülesandena elatustaseme tõstmist, teatab uudisteagentuur BNS. Võitlust kuritegevusega ning turvalisust ja tööpuuduse vähendamist pidas mõlemal juhul oluliseks võrdselt 58 protsenti küsitletutest. Majanduse arengut pidas oluliseks 49, sotsiaalabi süsteemi 44 ja põllumajandust ja maaelu 43 protsenti küsitletutest. Kõige vähem nimetati Eesti ühiskonna tähtsamate ülesannetena mitte-eestlaste lõimimist (kümme protsenti), koostööd NATO-s ning demokraatia arendamist (mõlemat võrdselt seitse protsenti). VOOREMAA

blog comments powered by Disqus