Eesti Apostliku Õigeusu Pühavaimu koguduse kirik sai 110 aastaseks

Ajalooürikutest on teada, et õigeusklikud hakkasid Põltsamaa piirkonnas organiseeruma 19 sajandi neljakümnendatel aastatel. 1846. aastal moodustati Püha Sinodi ukaasiga Põltsamaa õigeusu kihelkond. Alguses viidi jumalateenistused läbi puukirikus, mis aga 2500 koguduse liikmele kitsaks jäi. 1894 aastal hakati ehitama Lossi tänavale pühale vaimule pühendatud uut kirikuhoonet, mis pühitseti 1895. aasta 10. mail.

Kiriku juurde ka kool

Projekti koostas arhitekt A. Engelson, ehitustöid juhtis majaomanik S. Felder. Samal kirikuga samaaegselt valmis ka kivimaja kihelkonnakooli tarvis.

?110 aastat on inimese jaoks pikk, kuid usunditraditsioonide vanust arvestades lühike aeg,? lausus Põltsamaa Eesti Apostliku Õigeusu kiriku juubeli puhul koguduse esipreester Juha Hirvonen, kes käib Helsingist Põltsamaal jumalateenistusi läbi viimas.

?Inimesed vajavad kirikut, sest neil on tarvis jumalasõna,? selgitas esipreester.

Nõukogude okupatsiooni aastatel Põltsamaa Eesti Apostliku Õigeusu Pühavaimu kogudus ei tegutsenud. Eesti taasiseseisvudes hakkasid koguduse liikmed uuesti koos käima.

?Praegu on Pühavaimu kogudusel 55 liiget, nende hulgas on ka noori inimesi,? ütles koguduse esimees Maire Lainurm. ?Et noortel on kirikuelu vastu huvi, toimuvad meil ka perekonnaeluga seotud kombetalitused. Hiljuti ristiti näiteks kolm last.?

Kirikus on tehtud põhjalik remont

Maire Lainurm märkis, et viimastel aastatel on kirikut põhjalikult remonditud. ?Uus katus paigaldati kümme, nüüdisaegne elektrisüsteem kaks ja pool aastat tagasi. Tänavu jõuti lõpule kiriku sisemiste remonditöödega, maja ette ehitati plaatidest kõnnitee. Põhitööd kiriku remontimisel on teinud Põltsamaa ehitusfirma Oberpahlen. Ehitust on rahastatud Põltsamaa linna eelarvest ja kõnnitee ehitamisele on toetajana kaasa aidanud osaühing Põltsamaa Graniit,? rääkis Maire Lainurm kirikuga seonduvatest töödest.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots andis kiriku sünnipäevapidustustel Maire Lainurmele kui kiriku ehitus- ja remonditööde organiseerijale üle aukirja.

Kingituse Põltsamaa Eesti Apostliku Õigeusu Pühavaimu kirikule tegi ka Riigikogu liige Margi Ein.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus