Eelhääletada saab kõigis valimisjaoskondades

Eile kell 12 algas Riigikogu valimiste eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades, avatud on 451 jaoskonda, hääletada saab nii elukohajärgses valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohta hääletamist korraldavas jaoskonnas. Selliseid jaoskondi on igas vallas või linnas vähemalt üks. Lisainformatsiooni leiab kaardirakenduselt valimised.rahvastikuregister.ee. Eelhääletamine lõpeb kolmapäeval, 27. veebruaril kell 20.

Valima minnes tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, näiteks ID-kaart, pass või juhiluba. Valijakaarti ei pea kaasa võtma.

Elektrooniliselt saab hääletada aadressil www.valimised.ee kuni 27. veebruari kella 18-ni. Soovi korral võib interneti teel antud häält muuta, hääletades uuesti elektrooniliselt või eelhääletamise päevadel jaoskonnas.

Valimispäeval, 3. märtsil häält muuta ei saa ning hääletada saab ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.

Eile kella 10 seisuga oli oma hääle andnud 140 807 inimest, neist maakonnakeskustes 21 375 ning interneti teel 119 432.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus