Edukat suvejätku!

Tänasest on siis ametlikult tööl Jõgeva linna uus linnapea, rahvaliitlane Heldur Lääne. Enamik Rahvaliidu Jõgeva linna osakonna liikmetest on sellise lahendusega väga rahul ja loodab, et suurte omavalitsustöö kogemustega ja tasakaalukas Heldur Lääne oskab linnaelu viia edasi, arvestades linna vajadusi ja nähes ette selle arenguvõimalusi.

Minu kokkupuude uue linnapeaga on olnud üsna üürike, kuid sellegi põhjal võin öelda, et tema mõtted ja nägemus linna kõige enam vaevavatest küsimustest ühtib Rahvaliidu eesmärkidega.

Et eelmisel volikogu istungil esitas volikogu esimees Raul Kull tagasiastumisavalduse, siis koalitsioonileppe järgi kuulub linnavolikogu esimehe koht Isamaaliidule. Kes tänasel volikogu istungil uueks volikogu esimeheks saab, selgub pärast valimisi, kuid tahan loota, et ka volikogu tegevus muutub töisemaks.

Volikogu töö ei olene ainult selle esimehest. Raul Kull oli oma esimehe kohuseid täites väga tõsiselt ja südamega selle juures, kuid kui komisjonid suhtuvad oma töösse leigelt, jäävad tulemused kesiseks. Et olen ka ise volikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni liige, pean tunnistama, et kuigi olen püüdnud oma tööülesandeid täita vastavalt võimalustele ja südamega, on kindlasti midagi jäänud ka tegemata

Arvan, et nii võiksid öelda paljud teisedki komisjoni liikmed. Seega soovitan kõigil volikogu ja komisjonide liikmetel analüüsida oma tööd ja püüda seda teha paremini. Alati saab paremini!

Tänasel päeval aga tahan Rahvaliidu Jõgeva linna osakonna nimel tänada senist volikogu esimeest Raul Kulli tehtud suure töö eest ja soovida uuele linnapeale Heldur Läänele meeldivat koostööd Jõgeva linna elanikega nende elukeskkonna paremaks muutmisel. Ilusat suvejätku kõigile!

ENE VAIKNEMETS,
Rahvaliidu Jõgeva linna osakonna esinaine

blog comments powered by Disqus