Ebaseaduslikku kalapüüki hakatakse veelgi karmimalt piirama

Euroopa Nõukogu valmistab ette määrust, mille eesmärk on tõhustada võitlust ebaseadusliku kalapüügiga, teatas keskkonnaministeeriumi pressiesindaja.

?Teadlaste hinnangul püütakse väga suur osa maailma kalavarudest ebaseaduslikult, ilma piiranguid ja teaduspõhimõtteid järgimata,? vahendas pressiesindaja ministeeriumi kalavarude osakonna juhataja Ain Soome sõnu.

Ettevalmistatava määruse eelnõu lähtub põhimõttest, et võitlus ebaseadusliku kalapüügiga peab olema laiahaardeline ja hõlmama kõiki sellega seonduvaid aspekte ehk kogu tarneahelat. ?Eesti ja kogu Euroopa Liidu jaoks tähendab see ennekõike vajadust tugevdada kontrolli kolmandate riikide kalalaevade tegevuse üle,? tõi Soome näite.

Näiteks tahetakse kolmandate riikide kalalaevade lossimine lubada vaid ühenduse määratud sadamates ja lossimise seire tõhustamiseks kehtestatakse sadamatesse sissesõidule ja ümberlaadimisele uued tingimused. Ka peavad kõik ühendusse imporditavad kalatooted olema varustatud lipuriigi sertifikaadiga, mis tõendab, et kala on püütud seaduslikult. Kalatoodete import läbi mingi teise riigi territooriumi võib toimuda juhul, kui on tõendatud, et kalatooted on valmistatud üksnes sertifikaadil märgitud toodetest. Tõenditena peab püügisertifikaadile lisama veodokumendi või reekspordisertifikaadi või pädeva ametiasutuse väljastatud tõendi riigilt, kus kala ümber töödeldi või laaditi.

Kui riik ei rakenda meetmeid ebaseadusliku kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks, kantakse ta koostööd mittetegevate riikide nimekirja ja keelatakse sellisest riigist pärit kalatoodeteimport ühenduse territooriumile. Samuti on keelatud ühenduse kalalaevade ümberregistreerimine nende riikide lipu alla ning ühenduse ettevõtetel ja kodanikel nende riikide lipu all sõitvate laevade ostmine, rentimine jne.

Laevad, mis tegelevad ebaseadusliku kalapüügiga, kantakse samuti vastavasse nimekirja ja nad võivad siseneda üksnes kodusadamasse. Kolmanda riigi laevad võivad ühenduse sadamasse siseneda üksnes vääramatu jõu korral. Keelatud on selliste laevade abistamine ja varustamine sadamas kütuse ning teemoonaga. Lisaks on keelatud eelnimetatud nimekirjadesse kantud laevadelt pärit kalatoodete import ühenduse territooriumile.

Eestis teevad ebaseadusliku kalapüügi vastu võitlemisel koostööd Põllumajandusministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Maksu- ja Tolliamet, Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaministeerium.
Vooremaa

blog comments powered by Disqus