EAS otsib mentoreid

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustas avalduste vastuvõttu ärimentorprogrammi kandideerimiseks, avaldusi saab esitada 6. maini. Aastane ärimentorprogramm on loodud alustava ettevõtja arengu toetamiseks, kus moodustatakse koostööpaarid kogenud ettevõtjatega ning toimuvad tasuta ettevõtlusalased koolitused ja seminarid. Ärimentorprogrammi rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

EASi ärimentorprogramm annab alustavale ettevõtjale aastaks personaalse nõustaja ehk mentori, kellega koostöös lahendatakse ettevõtte juhtimisel tekkivaid probleeme. Lisaks toimuvad kõigile programmis osalejatele aastaringselt mitmesugused tasuta ettevõtlusalased koolitused ja seminarid, kus käsitletakse ettevõtlusega seotud teemasid, nagu müük, turundus, äriõigus, strateegia, finants, juhtimine, eksport.

Programmi on oodatud kandideerima aktiivsed ja avatud suhtumisega ettevõtjad, kes on tegutsenud kuni kolm aastat ja püstitanud oma ettevõttele ambitsioonikad eesmärgid. Eeskätt ootame ettevõtteid, kes tegelevad tootearendusega, on kõrge ekspordipotentsiaaliga ning omavad innovaatilist äriideed.

Mentorina on oodatud osalema ettevõtjad, kellel on vähemalt viieaastane edukas oma ettevõtte juhtimise kogemus ning oskus inimesi innustada ja arendada. Häid mentoreid ei ole kunagi liiga palju, laiendame ja arendame oma mentorvõrgustikku järjepidevalt.

EAS on ettevõtjate mentorprogrammi vedanud alates 2004. aastast. Selle raames on abi saanud üle 500 alustava ettevõtja kokku ligi 200 mentori poolt.

Kõige rohkem on senised osalejad kasu saanud uute mõtete, realistlike plaanide ja uute lahendustega vanadele probleemidele. Nii on selgunud programmi läbinute tagasisidest.

i

DMITRI BURNAŠEV, EASi alustavate ettevõtete divisjoni direktor

blog comments powered by Disqus