E-piirideta ei saa rääkida viisavabadusest EL idanaabritega

Soome, Eesti, Läti ning Leedu siseministrid esitasid eile Euroopa Komisjonile ühispöördumise, milles väljendasid muret võimalike mõjude pärast, mis kaasneksid Vene viisavabadusega ning palusid esimesel võimalusel esitada ettepanekud nn e-piiride paketi ehk üle-euroopalise sisenemis- ja väljumisregistri ning registreeritud reisija programmi loomiseks.

Viisavabaduse kõnelusi ei ole seni Euroopa Liidu ja Venemaa vahel alustatud, ent 2011. aasta detsembris toimunud tippkohtumisel leppisid pooled kokku viisavabaduse tegevuskavas, milles kirjeldatakse peamisi tehnilisi eeltingimusi viisavabaduse andmisele. Tegevuskava eesmärgiks on tagada sisejulgeoleku seisukohalt vajalike reformide ja ettevalmistuste läbiviimine enne, kui asutakse viisavabaduse andmisest sisuliselt rääkima.

Eesti jaoks on oluline mõelda kaugemale ette ning maandada viisavabadusega seonduvaid riske. Viisavabaduse puhul oleks peamiseks väljakutseks kasvav sisseränne ning piiriülese kuritegevuse suurenemine. Ühtlasi tähendab viisavabadus kasvavat töökoormust piiripunktidele ning sisejulgeoleku asutustele.

Euroopa Liit ei ole viisavabaduseks valmis ja me ei saa rääkida sellest enne, kui on rakendatud nn e-piiride pakett. Vajame täiendavaid kompensatsioonimeetmeid ja rahastust järgmisest ELi finantsperspektiivist. Kompensatsioonimeetmed on olulised ka laiemalt, kuna lisaks Venemaale on Euroopa Liit pidamas viisadialoogi Ukraina, Moldova, Gruusia ning mitmete teiste riikidega. Loodetavasti esitab Komisjon ettepanekud e-piiride paketi osas juba sel sügisel.

E-piiride pakett seisneb üle-euroopalise sisenemis- ja väljumisregistri (entry-exit system) loomises ning registreeritud reisijate programmi kasutusele võtmises. Paketi eesmärgiks on kiirendada piiriületusi, koondada kokku info kõikidest piiriületajatest ning pakkuda tuge politsei- ja piirivalveasutustele kontrollide läbiviimisel ning rikkujate tuvastamisel. Üle-euroopaline sisenemis- ja väljumisregister annab sisejulgeoleku asutustele ülevaate Euroopa Liitu reisijatest, viibimisaja ületajatest ning peaks asendama passidesse piiriületustemplite löömise. Registreeritud reisijate programmi eesmärgiks on kiirendada elektrooniliste piiriületusväravate kaudu bona fide reisijate piiriületust. Mõlema süsteemi arendamisega hakkab tegelema Tallinnas asuv Euroopa Liidu IT agentuur.

i

KEN-MARTI VAHER, siseminister

blog comments powered by Disqus