E-Piim taotleb parkla rajamiseks maad

Viimasel Põltsamaa linnavolikogu istungil oli ühe päevakorrapunktina kõne all maa munitsipaalomandisse taotlemine.

Põltsamaa linnavalitsuse maanõunik Tõnu Tootsi tegi ettepaneku taotleda vastavalt kehtivale detailplaneeringule munitsipaalomandisse krunt Põltsamaal Kungla tänaval Tegemist on transpordimaaga, kuhu soovitakse rajada parkla. Maa-ala suurus on 1534 ruutmeetrit ja seda kasutab E-Piim Põltsamaa Meierei praegugi parklana.

Põltsamaa linnapea Jaan Aiaots lausus, et kuna E-Piim praegugi kõnealust ala parklana kasutab, oleks mõistlik, kui ettevõte ise sinna parkla välja ehitaks. Põltsamaa linn plaanib anda kõnealuse maa-ala peale munitsipaalomandisse saamist E-Piimale hoonestusõiguse või rendilepingu alusel. Linnapea sõnul tuleb sinna parkla rajamiseks linna poolt seada ka teatud tingimused. Samas saab Aiaotsa sõnul nendest tingimustest täpsemalt  rääkida alles siis, kui maa on munitsipaalomandisse saadud.

Linnapea sõnul annaks parkla rajamine kõnealusele maa-alale E-Piimale paremad logistilised võimalused oma igapäevatööd korraldada. Pidevalt kasvavad tootmismahud sunnivad ettevõtet otsima paremat tarnspordikorraldust.

Jaan Aiaotsa sõnul on E-Piim nõus panustama ise selle parkla rajamisse juhul, kui parkla alune maa-ala saab munitsipaalomandiks. Praegu kuulub krunt riigile.

i

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus