Betoonitehase rajamine Põltsamaa valda võimaldaks tööd poolesajale inimesele

Tartu Maja Betoontooted AS kavatseb eelpingestatud õõnespaneelide tootmise Tartust Põltsamaale üle viia. Juhataja asetäitja Jaan Lutsu sõnul on selline otsus tingitud mitmetest põhjustest. “Meie praegune tootmisüksus on sedavõrd kitsas, et ei võimalda tootmist laiendada. Õõnespaneelide tootmiseks on vaja suurt ladu, sest kõiki tooteid ei kasutata kohe montaa?iks ära ning neid on tarvis hoida vahelaos. Kesk-Eestis asuv Põltsamaa oleks meie tehasele igati soodne asukoht just logistilises mõttes. Plaanime ettevõtte rajada kinnistule, kust on hea väljapääs Tartu, Tallinna, Jõgeva ja Viljandi suunas. Samuti arvestasime asukoha valikul seda, et meie jaoks piisavas koguses killustiku toodetakse Eestis just Põltsamaa piirkonnas, kus seda toodavad Põltsamaa Graniit, Kaltsiit ja Luige Kivi. Killustikukarjääride lähedus on meile oluline.”

Jaan Luts rääkis, et neil on mõttes rajada Mõhkülas betoonitehas 20-hektarilisele kinnistusele. “Tootmine mahuks ära maksimaalselt ühele hektarile. Ülejäänud pinnale tuleks ladu, juurdesõidu- ja läbisõiduteed ning haljastus. Kogu ettevõtlusprojekti maksumus oleks 150 miljonit krooni.”

“Eelpingestatud õõnespaneele saab kasutada kõikvõimalike hoonete ehitamisel. Tartu Maja Betoontoodete AS toodangust on senini eksporditud umbes 25 protsenti, kusjuures põhiline välisturg ongi Lätis. Kaasaegse ja efektiivse tootmiskompkeksi rajamine peaks ekspordivõimalusi veelgi avardama. Paneelide müümist Venemaale raskendavad tolliprobleemid ja pealegi ei saa neid tooteid vedada liiga kaugele, ” ütles Jaan Luts.

Hea koostöö kohalike omavalitsustega

Jaan Lutsu sõnul on neil uue tehase rajamise teemadel tekkinud head koostöösuhted siinsete omavalitsustega. “Kui meil pool aastat tagasi tekkis idee viia paneelide tootmine Põltsamaale üle, tutvustasime kavatsust Põltsamaa vallavanemale Toivo Tõnsonile ja Põltsamaa linnapeale Jaan Aiaotsale. Mõlemad omavalitsusjuhid suhtuvad soosivalt sellesse, et areneks tööstus ja piirkonda tekiksid juurde uued töökohad. Tehase tööd plaanime alustada neljakümne inimesega, hiljem võtaksime veel juurde umbes viisteist inimest. Nii et optimaalsel juhul oleks tehases viiskümmend töötajat. Põhiliselt huvitume kohapealsest tööjõust. Oma firmas pakume ka koolitust, koostatud on ka vastavad väljaõppeprogrammid. Võimalused väljaõppeks on nii meil Tartus kui ka Riia lähedal, kuhu samuti paneelide tootmiseks tehase rajasime.”

“Betoontoodete tehase ehitamine Põltsamaa lähedusse on igati väärt tegu. Siinsetele inimestele kohapealsete töötamisvõimaluste loomine on väga tänuväärne ettevõtmine. Tartu Maja Betoontooted AS on meie kauaaegne koostööpartner, keda usaldada võib,” ütles osaühingu Põltsamaa Graniit juhataja Endel Pajumägi.

Tehast pisut kardetakse

Jaan Luts tunnistas, et mõned Põltsamaa valla elanikud on tehase rajamise suhtes ka umbusklikud. Kardetakse, et tootmine mõjutab negatiivselt keskkonda ja igapäevaelu. “Vallamajas toimunud kohtumisel kohalike elanikega õnnestus aga mõndagi selgeks rääkida ja küllap peab selgitamine jätkuma ka edaspidi. On tarvis tutvustada oma seisukohta, et Rehe kinnistu sobib oma asukoha tõttu Tallinna-Tartu maantee ääres ennekõike ikkagi ärimaaks, mitte aga elamuteks või põllumaaks,” märkis ettevõtja.

“Praegu on koostamisel detailplaneering ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine, mille tulemused on tarvis ära oodata, et saada teada võimalikest ohtudest ja probleemidest. Ennatlikke järeldusi teha ei maksa,” ütles Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus