Avinurme kirikus õnnistati Eesti Leegioni Sõprade Klubi lipp

„ELSK on MTÜ, kelle ülesandeks on Eesti Leegioni kui sõjaväelise organisatsiooni mälestuste kogumine, jäädvustamine ja avaldamine – suuresti täpsema sõjaajaloo kirjutamine,“ tutvustas ühingut selle tegevliige Valter Austa.


„Meie klubi silmis on niisugused mehed nagu Alfons Rebane, Harald Riipalu, Harald Nugiseks ja Paul Maitla Eesti rahva kangelaste staatuses. Tahaks, et ka nooremad inimesed teaks, kes nad olid ja mis üksus oli Eesti Leegion.

Eesti sõjaväelased, kes teenisid tol ajal Saksa armees, nii mobiliseeritud kui vabatahtlikud, olid küll võõras väes ning sunnitud kandma võõrast mundrit, kuid sisuliselt olid nad ikkagi vabadusvõitlejad, sest võideldi ju bolševismi vastu,“ selgitas Austa.

Kohal olid ning esimese naela lipuvardasse lõi major Paul Maitla tütar Kai ning teise erukapten Harald Nugiseksi poeg Tõnu.

Teenistuse pidas ning rääkis pärast kohvilauas 1944. aasta sõjasündmustest Avinurmes pastor Rene Alberi.

ANDRA KIRNA

blog comments powered by Disqus