August Pulsti juubeliaasta viib rahvamuusika juurde

Tänavu möödub 120 aastat vanavarakoguja ja eesti muusikalise pärandi talletaja August Pulsti sünnist. Sel puhul toimuvad läbi aasta üle Eesti tema juubelipidustused.

August Pulsti (14.01.1889-22.11.1977) värvikat elu ja loomingut tutvustava mälestusaasta avas tema laulude ja pillilugudega näitemäng “Presidendi kojutulek”, mida mängiti Tallinnas, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis Pulsti sünnipäeval 14. jaanuaril. Tallinna Vanalinna Muusikamajas oli samal õhtul temale pühendatud tantsuklubi vanade seltskonnatantsude ja elava rahvamuusikaga.

15. jaanuaril oli ettekandepäev “August Pulsti jäljed Tartus” Eesti Rahva Muuseumis ning  külapillimeeste kontsert ja tantsuklubi Tartu Seltside Majas. Eile esinesid Kadrioru Kunstimuuseumis pillimeistrid Roland Suits, Rait Pihlap, Indrek Roos jt. Täna kell 16 toimub kontsert “August Pulst 120” Viljandi Pärimusmuusika Aidas, kus esinevad  pärimusmuusikatudengid, lugusid vestab Piret Päär, külas on udmurdi rahvalaulik Nadja Utkina, pakutakse isetehtud leiba ja meemõdu.

Esmaspäeval, 19. jaanuaril kell 19 avatakse Tori Muuseumis August Pulsti näitus  “Minevikust tulevikku” ja kell 20 avatakse Tori Rahvamajas tema maalide näitus “Mütoloogiline Tori”. Samas on kavas põrgulugude ja -legendide vestmine.

Külapillimehed Estonia kontserdisaali

“August Pulst oli erakordne mees, kes elas erakordsel ajal, kui Eestimaa külades oli veel kuulda regilaulu ja torupillihäält. Neist kahest ei tohiks ka tänapäeval ilma jääda! Selle erakordse mehe juubeliaastale on plaanitud palju sama erakordseid sündmusi,” kinnitavad korraldajad.

Pulsti juubeliaastale iseloomulikuks kujunevad ka tänapäevaste külamuusikute – kandlemängijate ja lõõtsameeste ringreisid Eestimaa väikestes rahvamajades. Juubeliaasta pidustused kulmineeruvad suure külapillimeeste etteastega Estonia kontserdisaalis 30. oktoobril.

Sinna organiseeris oma eluajal rahvamuusikud esinema ka August Pulst – 1920. aastate kohta enneolematu algatus leidis tollaste kultuurikorraldajate suurest vastuseisust hoolimata suurt publikumenu ning aitas oluliselt kaasa pärimusmuusika väärtustamisele ning staatuse paranemisele ühiskonnas.

Lisaks korraldas August Pulst kahe maailmasõja vahelisel perioodil pärimusmuusika jäädvustamist heliplaatidele ning organiseeris külapillimeeste ja -laulikute ringreise. Pikki aastaid tegeles August Pulst innukalt vanavara kogumisega, olles otseselt seotud nelja muuseumi rajamisega, milledest Eesti Kunstimuuseum, Teatri- ja Muusikamuuseum ning Tori Muuseum ka tõeks said. Vabaõhumuuseumist sai asja alles hiljem.

Kunstnik, kes maalis mustreid

“August Pulst ei tegelenud vaid pärimuskultuuri jäädvustamise ja salvestamisega, vaid ka vanade traditsioonide jätkamise ja esitamisega uutel ja tema enda aja jaoks julgetel viisidel. Ise kujutan teda tihti ette kunstnikuna, kes värvi asemel maalis huvitavaid mustreid olemasoleva pärimusega. Oleksin äärmiselt õnnelik, kui meie õpistu suudaks jätkata tema alustatud elutööd,” sõnas juubeliaastat kommenteerides Sofia Joons, Eesti Pärimusmuusika Keskuse juures tegutseva vabahariduskooli August Pulsti õpistu juhataja.

August Pulsti õpistu on pärimusmuusikaõpet pakkuv vabahariduskool, mis tegutseb Pärimusmuusika Aidas Viljandis ning korraldab kursusi ja pillitunde nii vilunud kui algajatele muusikasõpradele igas vanuses. Avatud on õpitoad: tasuta tantsu-, laulu-, pilli-, pere- ja jututoad.

 Vastavalt huviliste soovidele on pillitunnid nii algajatele kui oskajatele igas vanuses. Võimaldatakse süvatasemel õpitubasid ja kursusi, korraldatakse Eesti Etno õppelaager, Noore Muusiku Kool, Eesti ja muude maade muusika meistriklassid, õpetajate täiendkoolitus. Toimuvad  sissejuhatavad pärimusmuusika alased kursused koostöös Eesti Muusikaõpetajate Liiduga, erinevate kavadega Eesti pärimusmuusikat ja -kultuuri tutvustavad koolikontserdid nii koolides kui Pärimusmuusika Aidas.

August Pulsti õpistu tegevust toetavad Hasartmängumaksu Nõukogu, Haridus- ja Teadusministeerium, Euroopa Sotsiaalfond ja Nordisk Kulturfond.

August Pulsti juubeliaasta pidustusi korraldavad Eesti Pärimusmuusika Keskus ja August Pulsti õpistu, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum, Tallinna Vanalinna muusikamaja, Tori muuseum ja rahvamaja, Eesti Rahva Muuseum, Kadrioru kunstimuuseum ja Eesti Kontsert.

Põhjalikumat teavet August Pulsti elu ja töö ning juubelipidustuste kohta leiab www.folk.ee/opistu

JAANIKA KRESSA

blog comments powered by Disqus