Arsti ja patsiendi koostöö annab hea tulemuse

Jõgevamaal on perearstisüsteem rakendunud juba 1998. aastast. Igal uuendusel on oma plussid ja miinused. Kogu Eesti peremeditsiin on maailmas kõrgelt hinnatud ning välja on toodud ka patsientide rahulolu perearstidega, mis küünib 91 protsendini. Hea õde on perearsti meeskonna asendamatu ja väga oluline liige.

Praegu seisab ees kogu Eesti tervishoiu paberdokumentatsiooni üleminek E-tervisesüsteemile (see on digitaalne terviselugu, registratuur, retsept, pilt, saatekiri). See rakendub etapiliselt ning lõplikult peaks käivituma järgmise viie aasta jooksul. Sellega seoses on kindlasti kõikides meditsiiniasutustes suuri investeeringuid ja muudatusi, mis ei puuduta otseselt patsiente. Samas on väga oluline teada kõikidel inimestel, et iga uuendus ja üleminek võtab aega ja ei käivitu kohe tõrgeteta. Ka patsiendil endal on tulevikus võimalik oma terviselugu vaadata.

Meil kõikidel on kiire

Kuidas aga tegutseda, et patsiendi ja tervishoiutöötajate vaheline koostöö, haiguste diagnoosimine, ravi ning nõustamine hea tulemuse annaks ja kõik osapooled sellega rahul oleksid. Kindlasti ei ole siin midagi uut, kuid vahel on hea mõningaid nõuandeid üle rääkida. Kõigil on pidevalt kiire. Väga sageli oma tormamistes inimesed soovivad lahendusi, otsuseid, tõendeid, saatekirju, retsepte juba ukse pealt küsides. Pole haruldane, kui arst tegeleb ühe patsiendiga ja samas peab rääkima kahe telefoniga ning keegi küsib midagi veel ukse vahelt. Raske on teist kuulata, oma mõtteid koondada ja teha õigeid otsuseid, tegeledes mitme asjaga korraga.

Heaks ja meeldivaks koostööks on oluline:

*Registreeru perearsti vastuvõtule pereõe kaudu ja kabineti telefonil

*Ainult retsepti pikendamiseks võib helistada kabineti telefonil ja selle saab kokkulepitud ajal kätte pereõe käest

*Arsti kabinetti sisene kutsel

*Arsti kabinetti minnes lülita välja mobiiltelefon, võta seljast üleriided ja pane jalatsitele kaitsmed

*Tõendite ning teatiste saamiseks tuleb registreerida perearsti vastuvõtule

Õpilastele annab kuni kolme puudutud päeva eest tõendi lapsevanem omal vastutusel. Kui laps aga vajab arsti jälgimist ja ravi pikema aja jooksul, saab ta tõendi arstilt. Tagantjärele ja patsienti nägemata ei väljastata mingeid tõendeid. Autojuhiloa ning relvaloa taotlemiseks vajalik tervisetõend, samuti kindlustusfirmadele esitatavad tõendid on tasulised.

Saatekirja eriarstile või haiglasse suunamiseks annab perearst, kui on vaja konsultatsiooni, ravi või uuringuid, mida ei ole võimalik perearstil endal teha.

Ei ole õige, kui patsient paneb ennast kõigepealt eriarsti järjekorda ja läheb seejärel perearsti juurde saatekirja küsima. Kui patsient soovib omaalgatuslikult minna eriarsti vastuvõtule, siis saab ta seda teha ka saatekirjata, kuid tasub sel juhul eriarsti vastuvõtu ja uuringute eest ise.

Igal eriarstil on õigus suunata patsient vajadusel otse mõne teise eriarsti konsultatsioonile, selleks ei ole vaja saata patsienti vahepeal perearstilt saatekirja võtma. Eriarst peab tagama, et konsultatsiooni otsus või vastus saatekirja väljastanud arsti kätte jõuaks. Eriarsti vastuvõtule pääseb reeglina perearsti saatekirjaga. Saatekirjata võib pöörduda günekoloogi, silmaarsti, psühhiaatri, naha- ja suguhaiguste arsti, ftisiaatri ehk tuberkuloosiarsti vastuvõtule ning traumade korral kirurgi juurde.

Tagastage perearstile kõik uuringute ja konsultatsioonide otsused.

Ärge unustage lapsi

Kuni seitsmeaastaste laste profülaktiline jälgimine toimub vastavalt ette nähtud juhendile.

Esimesel eluaastal külastab imik perearsti iga kuu või vastavalt arsti nõuannetele ja vajadusele ka sagedamini. Teisel eluaastal tuleb laps perearsti vastuvõtule tuua  18-kuuselt ja kaheaastaselt. Hiljem, kuni seitsmeaastaseks saamiseni, alati oma sünnipäeva paiku, et hinnata lapse arengut, teha vaktsineerimised ja nõustada.

Koolieas toimub laste vaktsineerimine, arengu jälgimine ja nõustamine kooli tervishoiutöötaja juures.

Patsiendi ja arsti ühine eesmärk on patsiendi parem tervis. Perearst on patsiendi esmane nõuandja. Perearsti tööpäev ei lõpe vastuvõtuaja lõpuga, sageli järgneb sellele veel sama pikk tööaeg muude asjatoimetustega. Kõik eelpool toodu on vajalik meie patsientide, eriarstide ja perearstide väärtusliku aja säästmiseks.

SIRJE ALUSALU

blog comments powered by Disqus