Aivar Kokk parlamendi- ja toetusrühma eesotsas

Värskelt tööle asunud Riigikogu liikmed moodustasid kuus parlamendi- ja kuus toetusrühma, mis aitavad Riigikogu liikmetel suhelda teiste riikide parlamentidega, viia ellu välispoliitikat ja tutvustada Eestit mujal maailmas. Toetusrühmade kaudu saavad parlamendi üksikliikmed ja fraktsioonid tõmmata tähelepanu konkreetsele teemale, toetada või kaitsta kitsama eluvaldkonna huve.

Jõgeva- ja Tartumaalt Riigikogusse valitud Aivar Kokk on Eesti-Usbekistani parlamendirühma esimees. Lisaks on ta veel ka kohalike omavalitsuste ja regionaalpoliitika toetusrühma esimees.

Eesti toidu toetusrühmas täidab Aivar Kokk aseesimehe kohustusi.

Moodustati näiteks ka Setomaa, Raplamaa ja Mulgimaa toetusrühmad.

VOOREMAA

blog comments powered by Disqus