Aidu lasteaed-algkool sai maakütte

 

Pajusi vallavolikogu istungil võeti vastu 999 211 kroonine lisaeelarve, millesse plaaniti 208 411 kroonine kulutus maakütte paigaldamiseks Aidu lasteaed-algkoolile ja 448 164 krooni puurkaevude ehitamiseks nitraaditundlikule alale. Mõlemad tööd on praeguseks tehtud.

 

Pajusi vallavalitsuse pearaamatupidaja Kaire Koit märkis, et maakütte paigaldamine Aidu lasteaed algkooli oli vajalik investeering. “Nüüd on võimalik kooli- ja lasteaiamaja ruumid korralikult soojaks kütta. Seni kütsime puudega, kusjuures katel oli amortiseerunud,” ütles Pajusi vallavanem Reet Alev.

“Maakütte paigaldamiseks oli viimane aeg, sest puidukatel oli kohe katki minemas. Maakütte eeliseks on ka võimalus küttekulusid kokku hoida,” lisas ta.

Valla lisaeelarvest eraldati pea pool miljonit krooni ka puurkaevude ehitamiseks Põltsamaa Adavere nitraaditundlikule alale, kus seni põhjustas elanikele muret kaevuvee reostumine. “Kaevude ehitamist alustati juba varem. Esimeses etapis ehitati 19 puurkaevu majapidamistesse, kus oli nitraadireostus lubatust kõrgem. Järgmises etapis valmis aga 12 puurkaevu. Need ehitas Tartu valla firma, osaühing RVV,” lausus Kaire Koit. Reet Alevi sõnul oli nii maakütte paigaldamisel kui ka puurkaevude ehitamisel põhirahastajaks  Keskkonna Investeeringute Keskus ja kaasrahastajaks kohalik omavalitsus.

 “Sihtotstarbelise hajaasustuse veeprogrammi ellurakendamiseks planeerisime lisaeelarvesse ka 200 000 krooni siseministeeriumilt läbi maavalitsuse laekunud riigiraha, mis võimaldab samuti ehitada puurkaevud majapidamistesse, kus jätab soovida joogivee kvaliteet või puudub joogivesi üldse. Tingimuseks on aga see, et elanikud kolmandiku kuludest ise tasuksid. Teemakohaseid taotlusi on laekunud aga rohkem, kui praegu on võimalik rahuldada,” märkis Pajusi vallavolikogu aseesimees Lembit Paal.

Valla lisaeelarvesse planeeriti ka riigilt eraldatud 9100 krooni, mis mõeldud Pajusi rahvatantsurühma juhendamise toetamiseks. “Rahvatantsurühm, mida juhendab Ivo Targama, on meie valla üks silmapaistvamaid kultuurikollektiive,” ütles vallavanem Reet Alev.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus