Adavere Põhikoolis alustatakse rekonstrueerimistöid

Jaanuari algul alustatakse Adavere Põhikooli neljanda kuni üheksanda klassi õpilaste õppehoone  uuendamisega. Möödunud nädalal valis Põltsamaa vallavalitsuse moodustatud seitsmeliikmeline komisjon tööde teostajaks rahaliselt soodsaima pakkumise teinud Tallinna ettevõtte Akko-Invest.

Oktoobris kuulutas Põltsamaa vald välja riigihanke Adavere põhikooli rekonstrueerimistöid tegeva firma väljaselgitamiseks. “Hankedokumendid võttis kolmteist firmat ja hinnapakkumise nendest esitas kümme, mille hulgas oli Tallinna, Tartu, Jõgeva, Viljandi ja Kuresaare ettevõtteid. Hinnapakkumiste skaala ulatus ligikaudu kuuest kuni 12 miljoni kroonini. Eelmisel nädalal tunnistati edukaimaks Akko Investi pakkumine, kus nüüdisajastamistööde hinnaks pakuti 6, 258 miljonit krooni,” ütles Põltsamaa vallavalitsuse ehitusnõunik Margi Ein, kes oli ka hinnapakkumisi läbi vaadanud komisjoni esimees.

Tema sõnul on Adavere Põhikooli rekonstrueerimine toimunud järk-järgult. “Kõigepealt renoveeriti mõisahoone. Mõned aastad tagasi remonditi põhjalikult spordikompleksi.  Nüüd aga hakatakse rekonstrueerima 1976. aastal valminud õppekompleksi,  milles asuvad neljanda kuni üheksanda klassi õppeklassid. Rekonstrueerimise käigus ehitatakse suuremaks sissepääs, soojustatakse ja viimistletakse välisseinad, paigutatakse ümber sisetrepp. Rekonstrueerimiseks vajaliku projekti koostas Tartu EKE Projekt OÜ projektijuht Kalju Maasikmäe juhtimisel.  Õppeklasse planeeritakse ümber selliselt, et kahe klassiruumi vahele ehitatakse õpetajate kabinetid, mida saab kasutada ka õppevahendite hoidmiseks. Katusele rajatakse väike talveaed. Ühtlasi saab maja nüüdisaegsed elektri-, valgustus-, kanalisatsiooni-, ventilatsiooni- ja küttesüsteemid.

“Adavere Põhikooli hoonete siduva komponendina hakkab silma punane värvitoon. Punane on mõisahoone katus ja seda värvi lamineeritakse ka rekonstrueeritava kompleksi klaasseinad,” rääkis Ein.

Margi Ein märkis, et käesoleval nädalal selgub ka, milline firma hakkab teostama Adavere Põhikooli rekonstrueerimisel omanikujärelvalvet.

Rekonstrueerimistööd lõpevad plaanikohaselt 2009. aasta 15. juulil. Ehitamise perioodil tehakse muudatusi õppetöö korraldamisel. Esimese kuni neljanda klassi õpilased hakkavad ajutiselt õppima õpilaskodu ruumides ja viies  kuni üheksas klass  mõisahoones.

“Me oleme kolmkümmend kolm aastat tagasi ehitatud koolihoone nüüdisajastamist ammu oodanud. Laps veedab suurema osa oma ajast  koolis, seetõttu on koolimaja esteetiline väljanägemine talle väga oluline. Samuti paraneb rekonstrueeritud hoones õpikeskkond, avanevad paremad võimalused arvutite, projektorite ja muude tehniliste vahendite kasutamiseks,” ütles Adavere Põhikooli direktor Sirje Jõemaa.

Adavere Põhikoolis on praegu 105 kooliõpilast ja 45 lasteaialast.

iii

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus