Adavere ja Voore sulgevad õpilaskodu

Voore põhikool sulgeb uuest õppeaastast õpilaskodu, sama teeb ka Adavere põhikool. Palal, Vaimastveres ja Maarja-Magdaleenas aga jätkavad õpilaskodud tegevust.


Saare vallas Voore põhikooli juures alustas 2004. aastal tööd kahekümne viie kohaline õpilaskodu, mis mõeldud lastele, kes tavakoolis õppimisega hakkama saavad, kuid kellel kodud kaugel või pole seal võimalik normaalselt elada ja õppida.

“Möödunud õppeaastal oli õpilaskodus 12 last, neist viis oma vallast. Järgmiseks õppeaastaks oli prognoos viis-kuus õpilast ja Saare valla lastel ei olnud otsest vajadust õpilaskodu järgi. Riigi makstavast pearahast ei piisanud õpilaskodu ülalpidamiseks ja teised omavalitsused polnud nõus nii kõrget kohamaksu maksma, mistõttu püüavad probleemsete lastega ise hakkama saada,” rääkis Saare vallavanem Hannes Soosaar.

Tema sõnul arutati õpilaskodu käekäiku arengu- ja eelarvekomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni koosolekul ning nende komisjonide ühisel nõupidamisel. Teemat käsitles ka vallavalitsus.

“2015. aastal oli õpilaskodus 14 last, 2016. aastal 12 last. 2017. aasta prognoos näitas viis kuni seitse last. Kuue lapsega õpilaskodus oleks pidanud vald 18 000-19 000 eurot peale maksma, mis on väikese valla eelarvele suur koormus. Seoses laste arvu vähenemisega mõisteti vajadust õpilaskodu sulgeda,” ütles vallavanem.

“Õpilaskodust vabanenud kortereid saame pakkuda Voore noortekülla maja ehitajatele, kohalikele ettevõtjatele töötajate majutamiseks, lastelaagritele, sotsiaalhoolekandeks,” ütles omavalitsusjuht. “Praegu seda vajadust ei näe, aga samas võib see tekkida,” vastas Hannes Soosaar küsimusele, kas Saare vallas võib tulevikus taas tekkida vajadus õpilaskodu järele.

Teenuse vajajaid jääb vähemaks

Põltsamaa vallas Adaveres Tallinna Tartu maantee lähedal alustas õpilaskodu tegevust 2004. aastal. “Algul oli kasutada kümme kohta, sest ümberehitustööd olid veel pooleli. Järgmisel õppeaastal valmis ka teine osa, mille tulemusena mahutas õpilaskodu 20 õpilast. Käesoleval õppeaastal on õpilaskodus seitse last, neist kaks lõpetab põhikooli,” ütles direktor Sirje Jõemaa.

“Kuuldavasti kaob 2018. aastal ka haridusministeeriumist kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuv kohatasu, mille suuruseks oli eurole üleminekust saadik 2000 eurot ehk 9,5 kuu vältel iga lapse kohta 210 eurot kuus. Seega on valla kulu õpilaskodu ülapidamiseks kolm korda suurem ning see pole mõistlik kui teenust vajavate laste arv kahaneb.

Adavere õpilaskodu lõpetab tegevuse tänavu juuni keskpaigas, kui põhikooli lõpueksamid on läbi ja pidulik aktus peetud,” selgitas koolijuht.

Jõemaa märkis, et seni on Põltsamaa vald õpilaskodule normaalse majandamise taganud. Kinnitatud eelarve (55 000 eurot, sealhulgas riigi toetus poole aasta kaupa, sisaldab majanduskulu, personalikulu neljale-viiele töötajale, kulusid toitlustamiseks ja vaba aja veetmiseks. Vald on toetanud personali koolitusi paremaks toimetulekuks.

Sirje Jõemaa loodab, et senisele Adavere õpilaskodule leitakse rakendus tulevikukski. “Majas on toad ühele-kahele inimesele, võimalused pesupesemiseks, söögitegemiseks, kaks avarat puhketuba, arstipunkt. Usutavasti leitakse hoonele mõni hoolekandealane rakendus. Kool annab selle maja võtmed hea meelega Adavere Mõisa Seltsi käsutusse,” ütles ta.

Kolme kooli õpilaskodud jätkavad

Anna Haava nimelise Pala kooli direktor Malle Weinrauch märkis, et internaat on Pala koolil olnud alati. “Kui Mailis Reps esimest korda haridusministriks oli algatas ta idee õpilaskodude rajamiseks. Nii avati ka Pala kooli õpilaskodu, kus praegu elab viisteist last. Mõned lapsed on koduvallast, mõned ka kaugemalt.

Leidub õpilasi, kellele ei sobi suure linnakooli õpikeskkond, kuid kes tunnevad end väikeses maakoolis hoopis turvalisemalt. Nemad vajavad ka majutust õpilaskodus.”

Direktor Ariana Rooba sõnul jätkab tegevust ka Johannes Voldemar Veski nimelise Maarja põhikooli õpilaskodu, kus praegu kõik kaksteist kohta täidetud.

“Vaimastvere kooli õpilaskodus on täidetud 21 eelarvelist kohta. Meil elab õpilasi Jõgeva vallast, aga ka Tartust ja Rakverest. Kui ühinevad neli valda, jääme ainsaks õpilaskoduks tulevases Jõgeva vallas,” lausus direktor Väino Ling.

Adavere põhikooli direktor Sirje Jõemaa muretseb, kuidas ühinemise tagajärjel loodavates omavalitsustes õpilaskodu teenuse pakkumisega toime tullakse ja kas väikekoolid püsima jäävad. “Et riik plaanib kohatasu maksmise lõpetada sellisel kujul nagu see tänaseni toimub, siis on kindlasti haridusministeeriumil seisukoht, kuidas liitunud omavalitsused oma õpilaskodu teenust vajavate lastega toimivad või toimima peavad. Siin on märksõnaks koolivõrgu korrastamine. Kui koondumine keskustesse jätkub, pole “tule all” ainult õpilaskodud, vaid ka väiksemad põhikoolid linna ümber. Rahaga pigistatakse nii üht kui teist, sest statistika teab kõike,” arutles ta.

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus