Abi õnnetuses olijale peab tulema võimalikult kodu lähedalt

Minu hinnangul on ümberkorralduste käigus kõige olulisem tagada, et abi tulekahjude kustutamiseks või muude õnnetuste likvideerimiseks saabuks hädasolijatele võimalikult kodu lähedalt.

Täna on Tallinna Riigi Päästeametisse nõupidamisele kutsutud Lõuna-Eesti regioonide päästeteenistuste direktorid. Meile tutvustakse Lõuna-Eesti Päästeteenistuse arengu mudelit, mis on valminud ja juba minunigi jõudnud. Tulevikuvisiooni kohaselt peaks kogu Lõuna-Eesti päästeteenistuse keskuseks saama Tartu. Jõgevamaale on kavandatud kõigest üks päästeteenistuse üksus.

Jõgevamaale üks päästeteenistuse üksus

Püüan nõupidamisel selgitada sellise ümberkorralduse tagajärgi, mis on kõige hullemad õnnetuste ohvritele. Kui näiteks Vaimastveres põleb maja ja seda sõidetakse kustutama Tartust, võimaldab kohaletulek vaid õnnetust konstateerida.

Ehitis on ammu enne maha põlenud, kui tõrjujad jõuavad voolikud välja võtta ja veejoa voolama lasta.

Eeltoodut arvestades pean oluliseks teha selgitustööd selle nimel, et Jõgevamaale jääks alles senised tuletõrjujate – päästjate ametikohad ja komandod. Praegu on meie päästeteenistusel keskkomando Jõgeval, tugikomandod Põltsamaal, Mustvees ja Palamusel, abikomando Tabiveres.

Päästeeteenistuste reformimiste majanduslikeks tagamaadeks on kulutuste vähendamine. Päästeteenistuse eelarvet on järk-järgult kärbitud. Nii on jäänud ka Jõgevamaa Päästeteenistusel ostmata mõnigi vajalik auto või päästevahend.

Sellise ökonoomika tõttu kannatab aga eelkõige õnnetuskoldesse sattunud inimene ja tema vara. Kokkuhoid kaaskodaniku turvalisuse arvelt on õigusriigis sobimatu. Usun, et humanistlikest põhimõtetest riigiraha jaotamisel päästeteenistustele lähtub ka uus siseminister Kalle Laanet ja Jõgevamaa päästeenistusel on oma püüdluste kaitsmisel autoriteetne tugi ka maavanem Aivar Kokast, kes on suutnud jõuliselt teadvustada nii Jõgevamaa potentsiaali kui ka probleeme.

Omakandimeest usutakse

See, et maakonnas tegutseksid oma tuletõrjekomandod ja selle juhid, on vajalik ka profülaktika vaatevinklist. Tuletõrjepealikut, keda oma linnas või vallas hästi tuntakse ja kellel on autoriteeti, usutakse paremini, kui ta selgitab, mida teha õnnetuse ärahoidmiseks. Usun, et omakandi esipritsimehel on eriline prestiiz laste ja noorte hulgas, keda on ohutuse alal just kõige õigem aeg harida.

Niisiis vaatame, mida räägitakse täna 12. mail toimuval nõupidamisel. Kavatsen sellest Jõgevamaa ajalehe lugejaid ka edaspidi teavitada. Seniks optimismi, turvalisust ja arukat käitumist. Kõikide päästeteenistuse sõprade ja huvilistega kohtume aga laupäeval Kesk- Eesti messil.

JÜRI ALANDI, Jõgevamaa Päästeteenistuse direktor

blog comments powered by Disqus