Aastate eest oli Tabiveres suur metsaladu

Järg 12.  jaanuaril ilmunud osale 

Lao mehaanikutena töötasid Valter  Soosuu,  Heldur  Rätsep,  Urmas  Paavel,  Lea  Pihenurm. Paljusid töötajaid autasustati NSVL ordenite ja medalitega.  

Nimetan lisaks ülaltoodutele veel tublisid ja väga tublisid töötajaid, keda mäletan sellest ajast, kui koordineerisin Tabivere metsalao tööd. Aga et kõiki üles lugeda läheks liiga pikale, palun vabandust neilt, kes oma nime siit ei leia.

Ants  Eisen,  Endel  Aug,  Valdur  Kiisel, Toivo Kirpu,  Elmar  Klaos, Ants  Kruusa, August  Kruusa, Kaarel  Kupper, Rein   Karl  Kuusk,  Lisete  Kuusk, Paul  Laas, Väino  Laurits, Endel  Lepik, Gustav Lepik, Alma  Liiv, Ruudolf  Lomp,  Sergei Lõtkin, Alfred  Mutso,  

Karl  Müürsepp, Helgi  Ojasalu, Raimund  Ojasalu, Valentina  Otto, Vladimir Otto, Jüri  Orusalu, Verner  Peiponen,  Kalju  Piirsoo,  Heino  Pugri,  Helmi  Pääsuke, Aare  Rannalaid, Linda  Rebmann,  Aleksander Ribatti –Valter  Soosuu,  Ida  Suigusaar, Elmar  Surva, Endla  Surva, Eevald  Tungal, Nikolai Vestel, Rein  Vestel, Linda  Voore, Hans  Võsu.  

Uued ajad ja moodsad masinad 

Taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaastatel võeti metsa ülestöötamisel raielangil kasutusele  uued masinad ja tehnoloogia. Metsa hakati langetama, laasima ja tükeldama Soome päritolu ratastraktoril paikneva agregaadiga Harvester. Raielangil veeti sortimendid kokku ratastraktoriga Valmet. Sellise tehnoloogia kasutuselevõtt eeldas, et metsa väljaveo täistüvedena lõpetatakse. Seega lõpetatigi  Tabivere laos novembris 1993 tüvede tükeldamine.

Töösse jäi veel taaratsehh ja tehnoloogilise laastu sõlm. Väikeses mahus teostati teenustööna ka olemasolevate konsoolpukk-kraanadega metsamaterjalide laadimist raudteevagunitesse. Kuid pikkamööda langes ära vajadus ka laadimistööde järele.

1990. aastate keskpaigaks osutusid Tabivere taaratsehhis kasutusel olnud seadmed vananenuiks. Nendega polnud võimalik saavutada vajalikku tööviljakust ja anda uutele kvaliteedinõuetele vastavat toodangut. 1981. aastal käiku läinud taaratsehh seiskus. Töölisi hakati ettevõtte bussiga vedama tööle Tartusse Tarmeko puidutehasesse, kus olid kasutusel palju moodsamad seadmed ja tehnoloogia.

AS Tarmeko omanikud sõlmisid  2003. aasta märtsis müügilepingu eraettevõtja  Andersaluga. Selle järgi oleks tema olnud taaratsehhi ja selle juurde kuuluva uus omanik.  Et aga Andersalu ei tasunud nõutud sissemaksu ära, siis leping katkestati ja 1. juunist 2003 sai Tabivere lao omanikuks AS Flora.

Mis mind seda lugu kirjutama ajendas?  Minu poole pöördus mitu korda kauaaegse metsalao juhataja Ilmar Aru abikaasa Ameida Aru, et ma Tabivere laost järeltulevate põlvede jaoks midagi kirja paneksin.

Aeg läks, kord oli mul üks töö käsil, siis teine. Nüüd puhkab ka Ameida Äksi surnuaial abikaasa Ilmari kõrval. Ei olnud kirjutamist enam kuhugi edasi lükata.

Jaanuaris 1990 töötas Tabivere metsalaos 105 inimest. Allüksuste lõikes jaguneti järgnevalt.

insener-tehniline personal                         6 inimest

estakaad                                                29 inimest

remondibrigaad                                        7 inimest

laadimisbrigaad                                       9 inimest

taarajaoskond + katlamaja                       46 inimest

kommunaaltöötajaid                                 8 inimest 

Metsalaost oli Tabivere rahvale kasu

See, et Tartu Metsakombinaat oma metsalao Tabivere valla (omal ajal külanõukogu) territooriumile rajas, oli kohalikule rahvale kindlasti kasulik.

Esiteks tekkis nii üle saja alalise töökoha. Ka palk oli 1950. ja  1960. aastate alguses kindlasti suurem kui sel ajal põllumajanduses. Ja seda maksti regulaarselt. Ettevõte ehitas Tabivere asulasse aastate jooksul  kokku 77 korterit ja ka sauna. 1950. aastatel ehitati raudteejaama kõrvale kauplus, mida Liide kaupluseks kutsuti. Elanikkond sai osta kütteks raiejäätmeid.  Umbes kümnel esimesel lao tegutsemise talvel paigaldas Laeva metsapunkt Laeva- Koogi -Tabivere teele kogu ulatuses lumeväravad. Pikki aastaid sõitis igal tööpäeval Siniküla- Koogi- Tabivere vahel hommikul ja õhtul metsapunkti tööliste buss, mis sõidutas ka ümbruskonna külade elanike ja koolilapsi. 1960. aastate keskelt alates lükkas Laeva metsapunkti buldooser vajadusel igal hommikul  töölisteveo bussi teelt lume ära, võimaldades ka külarahvale normaalse liikluse.

Oma kirjatöö ja fotod otsustasin anda Tabivere vallamuuseumile. Ehk soovib mõni  Tabivere kooli õpilane tulevikus kodukoha ajalugu uurida ja leiab siitki midagi kasulikku.

i

EINO LUPP

blog comments powered by Disqus