Aasta Küla kandidaat on Maarja-Magdaleena külade piirkond

Maarja-Magdaleena külade piirkond on üks viieteistkümnest, mis kandideerib tänavu aasta küla tiitlile.

Liikumise Kodukant projektijuhi Aime Vilu sõnul on igast maakonnast valitud üks küla või külade piirkond, mille esitasid kandidaadiks maakondlikud organisatsioonid.

Aasta Küla kandidaadiks on Maarja-Magdaleena külade piirkond esitatud seepärast, et piirkonna elanikud on oma järjekindla tegevusega  sammunud  seatud eesmärkide poole, muutmaks oma kodupaik kaunimaks ja elamisväärsemaks.

Koos tegutsetud üheksa aasta jooksul on taaselustatud kohalikku kultuurielu, hoitud ja tutvustatud kultuuripärandit, parendatud puhkeala, rajatud külaplats ja külapark. Taludele on valmistatud nimetahvlid, heakorrastatud külakeskus, kuhu rajatud lipuväljak, võrkpalliplats ja laste  mänguväljak. Kavandatud ja valmistatud on ka külalipp. Renoveeritud on ruumid infotoa jaoks, välja on töötatud kogukonna- ja külaturismi teenused, alustatud materjalide kogumisega kroonikaraamatu koostamiseks.

Samuti on korraldatud külatalguid, mille tulemusena korrastati mitmed piirkonna objektid, nagu näiteks fennougrist Julius Mägiste sünnikodu Kassema külas, iidse tamme ümbrus Kõrenduse külas, mõisapark Kaiavere külas. Heakorrastatud on Otslava külaplats, külakivi ümbrus,  Päikesepark ja viburada. Oma eesmärkide saavutamiseks on tehtud koostööd Tabivere vallavalitsusega, liikumisega Kodukant, Jõgevamaa Kodukandi Ühendusega, paljude maakondike ja vabariiklike külaseltsidega.

2008. aastal esitas Jõgevamaa vabariiklikule  konkursile “Kaunis Eesti Kodu 2008” Otslava külaplatsi.

Maarja-Magdaleena külade piirkonda kuuluvad Maarja-Magdaleena, Otslava, Vahi, Kaiavere, Uhmardu ja Kõrenduse küla. 2007. aasta 16. oktoobri seisuga oli piirkonnas 702 elanikku, nende hulgas aktiivsemates külades Maarja- Magdaleenas 257, Otslavas 44, Vahil 18, Kaiaveres 43, Uhmardus 52 ja Kõrendusel 15.

Aasta küla kandidaate külastab konkursikomisjon maist augustini. Võitja pärjatakse 7. augustil Eesti külade VIII maapäeval Tartumaal Rannus.

iii

HELVE LAASIK

blog comments powered by Disqus