Aasta Keskkonnateo konkurss ootab kandideerijaid oktoobri lõpuni

Varasema kahe kategooria asemel antakse nüüd konkursi raames välja kolm tiitlit.
Endiselt pärjatakse väärilised kandidaadid tiitlitega Keskkonnategu ja Keskkonnateoke, kuid sel korral on lisandunud uus, keskkonnasõbralikele organisatsioonidele suunatud kategooria Keskkonnategija.

Keskkonnateo kategoorias võivad kandideerida keskkonnateadlikkuse tõstmisele suunatud projektid ja tegevused. Keskkonnateokese kategoorias on oodatud kandideerima lastele ja koolinoortele suunatud keskkonnateadlikkuse projektid. Keskkonnategija kategooria on senise
konkursi Keskkonnasõbralike Ettevõtete TIPP õigusjärglane.

Keskkonnategija tiitlile võivad kandideerida organisatsioonid, kes on teinud jõupingutusi ja investeeringuid keskkonnasaaste vähendamiseks, kes propageerivad keskkonnahoidlikku tootmisviisi ja/või teadvustavad avalikkuses säästva arengu suunalist tegevust.

Konkursile on oodatud kandideerima nii üksikisikud, asutused, organisatsioonid kui ka kohalikud omavalitsused, samuti laste- ja noorteprojektidega tegelevad keskkonnaühendused.

Kandidaatide esitamiseks tuleb täita asjakohane ankeet (vt www.envir.ee) ja saata see hiljemalt 1. novembriks e-posti aadressil keskkonnategu@envir.ee või Keskkonnaministeeriumisse aadressil Narva mnt 7A, 15172 Tallinn märgusõnaga ?KESKKONNATEGU?. Konkursi võitjad avalikustatakse pidulikul üritusel novembri lõpus.

Keskkonnateo konkursi eesmärk on tunnustada viimase 12 kuu jooksul keskkonnakaitse, -teavituse ja -teadlikkuse valdkonnas tehtud silmapaistvaid positiivseid tegusid ning selgitada lisaks välja ka kõige keskkonnasõbralikumad ja -teadlikumad organisatsioonid.

Keskkonnateo konkurss on toimunud alates 2004. aastast. Keskkonnasõbralikke ettevõtteid on siiani valitud üle aasta kolmel korral (2001, 2003 ja 2005) nimetuse all Keskkonnasõbralike Ettevõtete TIPP.

2006. aasta Keskkonnateo tiitli pälvis Põlva Maavalitsuse ökofestival “Rohelisem elu”. Tiitliga kaasnes 25 000 krooni suurune preemia. Teise koha said SA Eestimaa Looduse Fond ja MTÜ Nõva Tuletõrjeselts aktiivse tegevuse eest Loode-Eesti naftareostuse likvideerimisel. Aasta
Keskkonnateokese tiitli võitis MTÜ Eesti Koolimetsade Ühendus õuesõppe idee propageerimise eest ETV telesaates ,,Õpiõu!”.

 BRITA MERISALU,
keskkonnaministeeriumi pressiesindaja

blog comments powered by Disqus