2010. aasta eelarvega tuleb külmutada ka vanemahüvitise kasv

Valitsusel tuleb esitada Riigikogule vanemahüvitise seaduse muutmise eelnõu koos 2010. aasta riigieelarve eelnõuga, sest jätkuv vanemahüvitise ülempiiri tõus kätkeb endas ohtu sotsiaalse ebavõrdsuse süvenemiseks.

Selle asemel, et kinnitada järgmisel nädalal vanemahüvitise määr 2010. aastaks, tuleb valitsusel esitada seadusemuudatus selle külmutamiseks.

Laste ja perede toetussüsteem on tasakaalust väljas. Praegu süveneb sündimust soodustavate toetuste ja perede elukvaliteedi parandamiseks mõeldud toetuste ebavõrdelisus, ja seda viimaste kahjuks.

Kuna praeguse valitsuse sotsiaalpoliitilised meetmed toetavad eelkõige keskmisest jõukamaid peresid, vähendades vähekindlustatute toetusi, siis ei saa valitsus rääkida solidaarsusest. Valitsusel oli võimalus  muuta teise lisaeelarve menetlemisel ka vanemahüvitise seadust, mille kohaselt on ühe kalendrikuu hüvitise maksimaalne suurus Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu kolmekordne suurus.

Majandussurutises on suurem vajadus sotsiaalkaitse järele ning enam vajavad tuge pered, kus üks või mõlemad vanemad on jäänud tööta.

Kevadel esitas Rahvaliidu fraktsioon Riigikogu menetlusse riiklike peretoetuste seaduse muutmise, mille eesmärk on võimaldada lapsehooldustasu mõlema vanema või üksikvanema töötuks jäämise korral.

iii

MAI TREIAL, Riigikogu Rahvaliidu fraktsiooni aseesimees

blog comments powered by Disqus