2009. aasta tähtsaimaks sündmuseks peetakse suvist laulu- ja tantsupidu

Vooremaa küsitluse järgi osutus 2009. aasta tähtsaimaks sündmuseks XVIII tantsupidu Meri ja XXV laulupidu ÜhesHingamine, kus käis Jõgevamaalt üle tuhande laulja, tantsija, võimleja ja pillimehe.

Keiu Kess, Puurmani spordi- ja kultuurimaja juhataja

Olulisim sündmus 2009 aastal minu elus  — 1. augustil täitus 20 aastat töötamisest Puurmani kultuurimajas. Oluline on, et taas tantsitakse Puurmanis rahvatantsu – sügisel alustas
tööd kolm rühma: memmed, neiud-naised ja segarühm.
Vabariigis oli tähtsaim sündmus laulu- ja tantsupidu Tallinnas.

Marko Saksing, SK Tähe treener

Minu silmis oli selle aasta silmapaistvamaks sündmuseks SK Tähe seitsmes koht Euroopa saalihokiklubide hulgas. Nii kõrgele pole ükski Eesti saalihokimeeskond varem jõudnud. Veel kõrgemat kohta saab edaspidi olema väga raske püüda, kuid eesmärk on tabelis tõusta. SK Tähe seitsmes tabelikoht  Euroopas on minu meelest palju olulisem sündmus kui näiteks bussijaama avamine, sest ühiskondlike hoonete ehitus on omavalitsuste jaoks asjade loomulik käik, kuid väikelinna saalihokimeeskonna jõudmine nii kõrgele on midagi erakordset.

Tiia Pärtelpoeg, Maarja rahvamaja juhataja, Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi juhatuse esimees

Mööduv  aasta tõi mulle ümmarguse numbriga sünnipäeva. Sel puhul lausutud head sõnad ja soovid omastelt, töökaaslastelt, sõpradelt, kolleegidelt ja meie rahvamaja isetegevuslastelt jäävad kauaks südamesse.

Sel aastal said rahastuse mitmed piirkonnale vajalikud projektid ja tänu sellele  paraneb kultuurisündmuste  kvaliteet nii  rahvamajas, vabaõhulaval kui ka kogu piirkonnas.

Et kultuuri- ja seltsielu oskuslikumalt korraldada, läbisin hiljuti rahvamajade juhatajate kursuse ja alustasin õpingutega harrastusteatrite juhendajate kursustel.

Unustamatu elamus oli suvine üldlaulupidu  ÜhesHingamine, kus meie segakoor osales, samuti koori suvine kontsertreis Saaremaale.

Villu, piison Elistverest

Mina lõppeva aasta üle ei nurise. Ninaesine kehvemaks ei jäänud, pereelu on kah normaalselt kulgenud ja seltskond on meeldiv. Koguni peen paviljon ehitati meile, kuhu tuule ja vihma eest pakku minna. Mitte et ma nii väga külmakartlik oleksin, aga vahel tõesti tüütab ära, kui päevad-ööd järgemööda taevast midagi turjale tilgub.

Vahekoppel ehitati kah, kuhu mul aeg-ajalt  jalust minna tuleb, kui talitaja siin pisut korda luua tahab. See mulle just nii väga ei meeldi — kui talitajat nügida ja töö juures segada ei lasta, ei saa ju üldse enam pulli! 

Henno Sturm, mesinik Saare valla Rätsepa talust

Tänavune polnud minu hoolealustele mesilastele just kõige parem aasta, sest korjeaeg polnud soodus. Seevastu tuli aga sülemeid nii palju, et neid kõiki ei jõudnud kinni püüda. Mõnelgi aastal  on tulnud mesilassülemeid oodata.

Ene Toom, Pala vallavolikogu esimees

Pean 2009. aasta kõige rõõmustavamaks sündmuseks valimisliidu Meie Koduvald võitu kohaliku omavalitsuse valimistel Pala vallas. Kandideerisin ka ise selle valimisliidu koosseisus, sain mandaadi. Tõeliselt ootamatuks ja meeldivaks üllatuseks oli aga volikogu esimeheks valimine. Mõistagi kaasneb selle tööga palju vastutust ja kohustusi ning tarvis on end pidevalt täiendada.  Paikonna arengule mõeldes on kahtlemata hea meel lasteaia uuendamisest ja veetrasside kaasajastamisest.

Maris Rohtla, Tiheda Lasteaed-Algkooli juhataja

Lõppev aasta kulges suhteliselt töiselt ja rahulikult. Meie majas toimus üsna palju traditsioonilisi sündmusi, millest meeldejäävaim oli lasteaia 

viienda aastapäeva tähistamine 1. märtsil. Kordaminekuks pean lasteaia sünnipäevapidu. Nägime, kui palju on meil toetajaid ja sõpru, ja saime kinnitust, kui vajalik on üks  lasteaed väikeses vallas ja kui sõbralikult elavad kaks kultuuri üheskoos.

Meelis Pauklin, Jõgeva linnavolikogu esimees

Konkurentsitult oli aasta tähtsündmuseks Jõgeval võidupüha tähistamine. Aasta jooksul on olnud mitmeid olulisi sündmusi veel, kuid ükski neist ei ole võrdne võidupüha paraadiga.

Margi Ein, Põltsamaa valla ehitusnõunik, Põltsamaa linnavolikogu esimees

Minu hinnangul on Põltsamaa linna ja piirkonna aasta tegu Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tänava koolihoone renoveerimine. Põltsamaa Ühisgümnaasium on piirkonna suurim kool ja võiks öelda, et ka esinduskool. Minu jaoks on ka Adavere Põhikooli hoone renoveerimine väga suure tähtsusega. Samuti on oluline SOS Lasteküla Eesti Ühingu algatatud ja korraldatud peremajade ehitamine ning valmimine Põltsamaal.

Evi Shtukert, Torma vallavalitsuse arendusspetsialist ja Torma naisrahvatantsurühma mänedzher

Valla käekäiku silmas pidades märgiksin lõppevale aastale tagasi vaadates kõige positiivsemana otsust rahastada Torma Põhikooli renoveerimistöid nn KOIT-kavast. Riigilt saadav ligi viis miljonit krooni on väga oluline investeering, mis võimaldab uuendada koolimaja ja söökla välisfassaadi, nüüdisajastada poiste tööõpetuse klassi ja teha muid vajalikke töid. Kui emotsionaalsemale poolele mõelda, teeb eriliselt rõõmu Torma naisrühma pääsemine Tallinnas toimunud tantsupeole, kus viimati olid Torma naised esinenud 1965. aastal. Uhkust võime tunda ka selle üle, et meie naisrühm valiti viieteistkümne kandideerija hulgast nende kolme rühma sekka, kes esindavad Eestit tuleval aastal Itaalias toimuval folkloorifestivalil Europeade.

Andrus Eiser, Mustvee ettevõtja, linnavolikogu liige

Kõige tähtsam oli minu meelest see, et inimesed ei langenud majandussurutise ajal väga suurde masendusse.

Janek Romanovitš, Mustvee linnavalitsuse IT-spetsialist

Jõgeva maakonnas on valmimas pilootprojekt volikogude infosüsteem lühendiga VOLIS, mille eesmärk on avalikustada senisest rohkem kohalike omavalitsuste juhtorganite tööd ning teha volikogude ja valitsuste liikmete tööd kiiremaks ja kergemaks. VOLIS võimaldab arendada kohalikku demokraatiat, kaasates elanikke piirkonna arengu olulistes küsimustes kaasa rääkima.

Indrek Eensalu, ettevõtja, Põltsamaa vallavolikogu liige, Kamari külavanem

Pean Põltsamaa kandi aasta teoks valgustatud suusaraja avamist Kuningamäel. See 1,2 kilomeetri pikkune rada loob piirkonna rahvale hea võimaluse suusasõiduks ka pimedal ajal. Samuti pean oluliseks, et majanduslikult raskel ajal leidus ettevõtteid, kes suutsid märkimisväärselt investeerida ja sel moel edasi minna. Nimetaksin TK-Teami ja Metagruppi.

Riho Laanes, Põltsamaa Ametikooli arvutiõpetaja, Põltsamaa linnavolikogu liige

Kahtlemata oli aasta tegu Põltsamaa linnas Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tänava koolimaja renoveerimine. Piirkonna suure teona nimetaksin ära Põltsamaa Ametikooli katlamaja ja soojustrasside renoveerimise. Positiivsena tuleb ära mainida, et hoogu on sisse saamas Põltsamaa lossikompleksiga seonduv tegevus, olgu siis kasvõi pressimuuseumi asutamine, käsiteokoja ja kunstikooli tegevus. Samuti Põltsamaa vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus, mille tulemusena saab linn lähiajal trassidega kaetud.

Vello Pelisaar, Lustivere külaseltsi tegevjuht

Põltsamaa piirkonna aasta teona tuleb kindlasti ära märkida Põltsamaa Ühisgümnaasiumi Veski tänava koolimaja renoveerimine. Veel on olulised Põltsamaal korraldatav suvine käsitöölaat ja jõulueelne käsitöölaat. Samuti pean oluliseks, et igal aastal korraldatakse memme-taadi suvepidusid. Lustiverelasena tahaksin mainida traditsioonilise päkapikumaa korraldamist. Veel pean tähtsaks töötubade valmimist Lustivere mõisahoone keldriruumides ning bussiühenduse paranemist Põltsamaaga.

Aili Soolepp, Pajusi Rahvamaja juhataja, Pajusi külaseltsi juhatuse liige

Pean väga oluliseks piirkonna sündmuseks Põltsamaa suvist käsitöölaata ja samuti talvist jõululaata. Pajusi inimesena on minu jaoks oluline Pajusi suvine mõisapäev.

Toivo Kens, OÜ Viraito juhataja, Piimandusühistu E-Piim nõukogu liige

Pean väga oluliseks, et Põltsamaa linnas jätkatakse trasside rajamist ning et linna puhastusseadmed saavad rekonstrueerimise käigus ühtlustusmahuti, mis on väga oluline ka E-Piima jaoks. Samuti teeb rõõmu, et Põltsamaa piirkonna ettevõtjad on raskest majanduslikust seisust võitjatena välja tulnud ning meil pole olnud pankrotte. Hindan seda, et Põltsamaa linna juhtimist jätkab Jaan Aiaots, sest ta on teinud koos oma meeskonnaga väga head tööd.

iii

KAIE NÕLVAK

TOOMAS REINPÕLD

HELVE LAASIK

EILI KOITLA

JAAN LUKAS

blog comments powered by Disqus