Vares vaga linnukene?

Avalik pöördumine Jõgeva linnavalitsuse ja Jõgeva linnavolikogu poole

Laulusõnad ütlevad: “Vares vaga linnukene………”. Kahjuks ei pea Jõgeva linnas selline värsijupp paika.

Jõgeva linn kannab uhkusega külmalinna ja jõuluvana kodu tiitlit. Kahjuks on aga tekkinud olukord, mil eelpoolnimetatud tiitlid tuhmuvad ja võimust võtab uus tiitel  — vareste linn.

Juba kümme aastat võtavad Jõgeva linnas võimust hallvareste ja hakkide kolooniad, mis aasta-aastalt suurenevad. Linde on siin mitte enam sadu, vaid tuhandeid. Nii suur kogum reostab meie linnaruumi, häirib inimeste tavaelu ja levitab haigusi. Linnud on võtnud võimust kõikides parkides ja ka juba koduhoovides. Nad on agressiivsed, ründavad inimesi ning loomi, valimata nende vanust ja  ründamise kohta. Kõige hullem on olukord parkides ja ka raudtee ääres just kevaditi, lindude pesitsemise ajal.

Sageli vedeleb prügikastide ümber vareste poolt sealt välja kistud prügi. Hakid ja hallvaresed on loonud väga mürarikka keskkonna. Parkide ümbruses elavate inimeste uni on tõsiselt häiritud, sest linnud alustavad häälitsemistega hommikul vara ( see ei ole laul!). Lahtise aknaga pole üldse võimalik magada.

Erinevalt teistest linnadest, kuuleme meie linnulaulu asemel vareste kisa. Linnakodanikel puudub võimalus nautida rahulikku ning turvalist elukeskkonda.

Eelmiste kohalike omavalitsuste valimiste eel lubasid erakonnad  muu hulgas tagada Jõgeva linnas lastele mänguväljaku, korrastatud haljastuse kõikides linna parkides.

Siis oli veel võimalik Jõgeva kultuurimaja pargis välislaval kuulata ja vaadata nii kohalike kui ka külalisesinejate etteasteid — lauljaid ja tantsijaid. Samas oli võimalik lapsevanematel jalga puhata, vaadates oma laste askeldamisi mänguväljakul. Kahjuks on tänaseks päevaks kadunud mänguväljak, asendudes puhkepinkidega, millest tunnevad rõõmu ainult varesed ning suitsu ja kangemat jooki armastavad inimesed. Kontsertidel kuulame aga kauni muusika asemel vareste kraaksumist ja tunneme hirmu, millal toimub järjekordne rünnak taevast.

Kultuurimaja pargiga sarnaselt tegutsevad varesed ka Piiri pargis ja Jõgeva linna staadioni ümbritseval alal.

Endiselt kasvavad parkides haiged puud, millede otsas pesitsevad varesed. Leidub lausa kuivanud kuuski. Maha on aga lõigatud peatänava ääres täies kasvujõus puud ja nende asemele istutatud uued. Tekib küsimus, millal külastas Jõgeva linnaaednik Jõgeva linnas asuvaid haljasalasid ja tutvus seal kasvavate puude olukorraga.

Hoolime kõik loomade ja lindude heaolust, seepärast ei ole hakatud hävitama vareste pesi pesitsusajal, kuid kahjuks ei ole selleks midagi ette võetud ka teistel aastaaegadel. Koostöös linnavalitsuse ja ornitoloogidega saaks olukorra lahendada rahumeelselt nii vareste kui ka linnaelanike jaoks.

Palume tungivalt võtta meetmed probleemi lahendamiseks. Me ei soovi, et rongist maha astujale  on Jõgeva linna visiitkaardiks  karjuvad varesed. Kui linna parkides oleks vareste pesi õigel ajal ja regulaarselt vähendatud, ilma et linde oleks kahjustatud, poleks meil hetkel seda probleemi.

Oleme ootel, kas sügisel pärast kohalike omavalitsuste valimisi on siin võimul varesed või Jõgeva linna elanike valitud eestseisus. Praegusel hetkel annaksime küll hääle varestele!

Allkirjastatud Jõgeva linna 56 kinnistuomaniku poolt

Käesoleva pöördumise originaal on edastatud tänavu 2. augustil koos allkirjadega Jõgeva linnavalitsusele ja volikogule.

blog comments powered by Disqus