Vaieldi alkoholi avalikus ruumis pruukimise üle

Möödunud teisipäeval peetud Põltsamaa linnavolikogu istungi päevakorras oli keerulise nimega eelnõu: korrakaitseseadusega kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks volituste andmine. Sisuliselt tuli selgeks teha, kellele anda õigus otsustada alkoholi tarbimise üle avalikus linnaruumis.

Põltsamaa linnasekretäri Tiia Vahteri sõnul arutas Põltsamaa linnavolikogu seda teemat möödunud aasta 16. septembril. Vahepeal muudeti korrakaitseseadust, mille uus redaktsioon jõustus tänavu 10. jaanuaril. Seoses muudetud korrakaitseseaduse jõustumisega muutus kehtetuks ka Põltsamaa linnavolikogu poolt mullu 16. septembril vastu võetud otsus. Sellest tulenevalt esitas Põltsamaa linnavalitsus linnavolikogule uue otsuse eelnõu, milles tehti ettepanek volitada Põltsamaa linnavalitsust kui täitevorganit täitma korrakaitseseadusest tulenevaid kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesandeid.

Kus võiks lubada?

Muutunud korrakaitseseadusega muutus kehtetuks kohaliku omavalitsuse õigus määrata oma territooriumil need kohad, kus alkoholi tarbimine loetakse teisi isikuid häirivaks tegevuseks. Küll on aga  jäetud omavalitsusele  õigus määrata üldkorraldusega kindlaks avalikud kohad, kus alkoholi tarbimine on lubatud.

Kui lugeda korrakaitseseaduse muutmise seaduse seletuskirja, siis seal on põhjalikult lahti seletatud, kuidas kohalikud omavalitsused võivad üldkorraldust välja anda. Samas on üldkorraldus akt, mida on võimalik vaidlustada.

Tiia Vahteri sõnul arutati linnavalitsuses, kus võiks Põltsamaa linnas lubada avalikult alkoholi tarbida ja nemad sellist kohta välja pakkuda ei osanud. Alkoholi tarbimise keeld ei laiene kohvikutele, restoranidele ja avalikele üritustele, kui omavalitsus on andnud loa seal alkoholi müüa. Muudetud korrakaitseseaduses on välja toodud need avalikud kohad, kus alkoholi tarbida ei tohi ja kuhu omavalitsuste poolt välja antav üldkorralduse õigus ei laiene. Need on ühissõidukid, ühissõidukite peatused, koolide, noortelaagrite, tervishoiuteenuse osutajate territooriumid jne. Mõned loetelus kirjas olevad kohad ei ole avalikud kohad korrakaitseseaduse tähenduses.

Põltsamaa linnavolikogu esimees Andres Vään lausus, et enne käesoleva aasta algust kehtima hakanud korrakaitseseaduse muudatust saadeti kohalike omavalitsuste volikogude esimeestele pikad seletuskirjad, kuidas seda seadust rakendada. Enne, kui need seadusest tulenevad nõuded endale selgeks jõuti teha, on seadust uuesti muudetud.

Pulmad Roosisaarel

Linnavolikogu liige Anti Orav tundis huvi, kas linnavalitsus jätab endale õiguse öelda, kus tohib Põltsamaal avalikus linnaruumis alkoholi tarbida. Tiia Vahter tõi näite, kus Põltsamaa linna ühes tuntumas paigas Roosisaarel on kevadel ja suvel abielusid registreeritud ja pruutpaari külalistele pakutakse šampust. Linnasekretäri sõnul on linnavalitsusel niisugusel juhul keeruline alkoholi tarbimise lubamise kohta otsust langetada, sest sellised registreerimised toimuvad küll avalikus ruumis, ent need ei ole avalikud üritused, vaid seal osalevad kutsutud külalised.

Vahter tõdes, et alkoholi tarbimise lubamine avalikus linnaruumis on väga keeruline neile, kes sele üle otsustama peavad. Linnavolikogu liige Guido Pook pakkus, et ehk oleks mõistlik jätta see küsimus volikogu pädevusse. Linnasekretäri sõnul on see volikogu otsustada, kelle pädevusse selle keerulise probleemi üle otsustamine jätta. Anti Orav tundis huvi, kuidas seda seadust  Põltsamaal tänasel päeval tegelikult täidetakse. Vahteri sõnul on regulatsioon paigas, sest kui avalikus linnaruumis alkoholi tarbimine kedagi häirib, siis peavad sellega tegelema korrakaitsjad.

Linnavalitsus otsustagu

Margus Ääremaa tundis huvi, kas linnas  peaks olema  tähistatud piirkond, kus alkoholi tohib tarbida. Tiia Vahter vastas, et kui selline piirkond Põltsamaa linnas välja valitakse, siis tuleb see nii tähistada, et see oleks üheselt mõistetav. Margus Ääremaa sõnul ei tohiks selleks kohaks saada Roosisaar.

Andres Vään lausus, et tegelikult oleks mõistlik jätta selle probleemiga tegelemine siiski linnavalitsuse pädevusse, sest linnavolikogu tavaliselt juulikuus ei kogune, ent Tiia Vahteri poolt näitena toodud sündmused toimuvad enamasti just südasuvisel ajal. Volikogu otsustas jätta alkoholi tarbimise lubamise või mittelubamise avalikus linnaruumis linnavalitsuse otsustada.

TOOMAS REINPÕLD

blog comments powered by Disqus